Hvorfor slutter seniorer i barnehagen?

Fredag ble Fafo-rapporten om hvorfor seniorer slutter før de må lansert. – Den viser at generelle arbeidsmiljøtiltak og bedre bemanning i barnehagen er det som må til for at seniorer skal bli værende i jobb, sier Utdanningsforbundets Hege Valås.

Fafo rapporten viser at svært mange slutter for tidlig i barnehagen. En av tre gikk ut av arbeidsstyrken før de fylte 62 år. Blant barnehagelærerne fordeler dette seg med at 30 prosent av styrerne forlot arbeidslivet før 62 år, og 37 prosent av barnehagelærere forlot arbeidsstyrken før 62 år.

– I tillegg ser vi at alt for mange går over på arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. Blant seniorer som gikk av før fylte 62 år, mottok to tredeler disse ytelsene, sier nestleder i Utdanningsforbundet Hege Valås.

Astri Skrukli er en av dem som sluttet før hun måtte. Hun er nå 63 år gammel og sluttet i barnehagen i Fetsund i sommer. Hun har jobbet som pedagogisk leder/barnehagelærer i 40 år.

– Dette er en fantastisk jobb og jeg har trivdes veldig godt i den, sier Skrukli.

Men hun kjenner seg godt igjen i Fafo-rapportens funn om hvorfor seniorer slutter før de må.

Dårligere bemanning

– Bemanningen har faktisk blitt dårligere i de årene jeg har jobbet i barnehagen. Det var en av grunnene til at det ble for slitsomt å fortsette, forteller hun.

Hun har inntrykk av at politikerne generelt har liten forståelse for hvor viktig det er for både barn og ansatte at det er nok folk på jobb.


 Det virker ikke som om politikerne skjønner dette i det hele tatt. Dårlig bemanning går direkte på bekostning av det tilbudet vi ønsker å gi til barna

Astri Skrukli, tidligere barnehagelærer og styrer

Dette trekker også Hege Valås fram som en viktig faktor for at barnehagelærere og ledere slutter før de må.

– Folk er slitne. Mange peker på for lav bemanning og støy i barnehagen. Dette gjelder alle yrkesgrupper i barnehagen. Men blant barnehagelærerne er for høye emosjonelle krav en veldig viktig årsak, og her skiller de seg negativt ut fra flertallet. Dette er ikke overraskende – det handler om at det er denne gruppa som har ansvaret for det pedagogiske – det er de som i aller størst grad opplever utilstrekkelighet i møte med for dårlig bemanning, fastslår Valås.

I likhet med mange av dem som har svart på spørsmålene i Fafo-undersøkelsen kjente også Skrukli på denne følelsen av utilstrekkelighet.

– Som pedagog skal du alltid være fullt og helt til stede i situasjonene. Vi må få anledning til å gjøre jobben vår og det sliter veldig på når man ikke får mulighet til det, sier hun.

Hva må vi gjøre med situasjonen?

Nesteleder i Utdanningsforbundet Hege Valås mener vi nå må få på plass konkrete tiltak som gjør at erfarne barnehagelærere orker å stå lengre i jobben.

– Seniortiltak er bra -vi mener at tilpassa arbeidsoppgaver, og kortere arbeidstid med full lønnskompensasjon er gode tiltak, men dette er ikke nok. Vi trenger generelle tiltak for å bedre arbeidsvilkårene i barnehagen. Vi må utvikle en verktøykasse av tiltak, men bedret bemanning er en viktig nøkkel, sier hun.

Hun trekker også fram at alt for mange jobber i redusert stilling før de slutter. I 2015 jobbet nesten 3 av 10 seniorer (over 50år) under 30 timer.

– For Utdanningsforbundet er det viktig å gjøre noe med den store andelen deltidsstillinger, avslutter Valås.

Fafo-rapporten er finansiert av Senter for seniorpolitikk, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og KS.

 

Sitert

Avbildet: Hege Valås

Hege Valås

2. nestleder