Høring om kommuneproposisjonen: –Trengs ressurser for å kunne ansette lærere både i barnehagen og skolen

Skallet mann med briller.
– «Effektivisering» i barnehage og skole vil i realiteten derfor innebære flere elever per lærer eller færre voksne hos barna i barnehagen. Dette er det motsatte av hva vi trenger, sa Terje Skyvulstad. Foto: Stortinget

– Det er avgjørende at koronakrisen ikke gir en permanent svekkelse av kommuneøkonomien og dermed dårligere kommunale tjenester innen for eksempel oppvekst og utdanning, sa nestleder Terje Skyvulstad i høring i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Publisert 20.05.2020

Utdanningsforbundet mener det er svært viktig med gode økonomiske rammevilkår for kommuner og fylkeskommuner nå, for at barnehagene og skolene skal kunne gi et godt tilbud til alle barn og elever.

– Særlig i dagens situasjon handler det om at barnehagene og skolene skal kunne ansette tilstrekkelig med lærere, og at de skal ha utstyr og materiale til å gi en god hverdag for barna og elevene, sa Terje Skyvulstad i høringen i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget 19. mai. Høringen handlet om kommuneproposisjonen 2021, og foregikk digitalt.

Her finner du vårt skriftlige innspill til kommunal- og forvaltningskomiteen

Advarte mot effektivisering i utdanningssektoren

Smittevern vil trolig fortsatt være en del av de daglige rutinene neste barnehage- og skoleår. Styrere og rektorer vil fortsatt måtte planlegge med mindre grupper og klasser om barna og elevene skal få et fullverdig tilbud. 

– Med bakgrunn i situasjonen vi står overfor, og kommer til å måtte stå i over lang tid, mener vi at det blir lite framtidsrettet av regjeringen å framheve effektiviseringspotensialet i kommunesektoren, sa han. 

I barnehager, skoler og de fleste andre kommunale oppgaver, er det personalet som er det klart viktigste for å få et godt tilbud.

«Effektivisering» i barnehage og skole vil i realiteten derfor innebære flere elever per lærer eller færre voksne hos barna i barnehagen. Dette er det motsatte av hva vi trenger. Vi vil derfor advare mot å legge for stor vekt på teoretiske effektiviseringsbetraktninger der kommunen med lav bemanning i for eksempel barnehager fremheves som forbilder andre kommuner bør etterligne.

Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet 

Klimatiltak i kommunesektoren

Klimatiltak og klimatilpassing vil raskt kunne gi et bidrag til økt økonomisk aktivitet i lokalsamfunn over hele landet. Den ledige kapasiteten i samfunnet må benyttes til klimatiltak i kommunesektoren, skriver vi i høringsnotatet. 

Økt investering i klimavennlig vedlikehold og oppgradering av skole- og barnehagebygg er viktige klimatiltak på flere måter. I tillegg til å skape bedre skolebygg med helsegevinster, er det god utdanningspolitikk.

Les også våre spørsmål og svar for medlemmer i koronakrisen (oppdateres)

Sitert

Terje Skyvulstad

1. nestleder

Saker om koronakrisen