Handal: – Dette er drøyt!

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet 2020–2023 (leder 2016–2019, 2. nestleder 2013–2015).
– Det vitner om liten forståelse for situasjonen mange lærere og ledere er i nå, sier Steffen Handal om utspillet til statssekretær Anja Johansen i Kunnskapsdepartementet. Foto: Stig Weston.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Anja Johansen (V), sier til Kommunal Rapport at skolene selv må sørge for undervisning både for elever som er på skolen og hjemme.

Publisert 08.09.2020

Steffen Handal er mildt sagt oppgitt over statssekretær Anja Johansens utspill i dagens Kommunal Rapport hvor hun, helt uten å forholde seg til den merbelastningen det innebærer, ber skolene sørge for både klasseromsundervisning OG hjemmeundervisning.

– Dette er drøyt!

– Det vitner om liten forståelse for situasjonen mange lærere og ledere er i nå, mener Utdanningsforbundets leder.

Mye fravær

Høsten er en tid hvor rennende neser, hoste og andre influensalignende tilstander ofte er vanlige innslag i landets klasserom. Med den pågående koronasituasjonen har situasjonen blitt annerledes, da svært mange følger rådene om å holde sine barn hjemme for å være sikker på at de ikke skal spre koronasmitte på skolene. Fraværstallene i mange klasser har dermed skutt i været, og mange elever blir hjemmeværende i kortere eller lengre perioder. Det skaper utfordringer, men Johansens utspill i Kommunal Rapport peker overhodet ikke på at løsninger også forutsetter støtte.

– Vi forstår at det kan være en utfordring i en hektisk hverdag å undervise i klasserommet og samtidig ha elever hjemme som også skal ha undervisning. Men dette er de rammene som vi må planlegge innenfor nå, og vi kan ikke si når covid-19-situasjonen er over. Jo flinkere skolene blir til å ta høyde for at dette er situasjonen, jo mer bidrar de i positiv retning, er statssekretæren sitert på.

– Fullstendig ansvarsfraskrivelse!

Handal rister på hodet over Johansens uttalelser.

– Dette er fullstendig ansvarsfraskrivelse.

– Opplæringsloven sikrer elevene de rettighetene de skal ha, men å peke på skoleledere og skoleeiere i den situasjonen vi er i nå, og tro at dette uten videre skal løses lokalt, det er provoserende, sier Handal.

I forrige uke vakte kunnskapsminister Guri Melby kraftig oppsikt da hun på TV 2-nyhetene gikk langt i si at lærere både skal gjøre sin ordinære jobb i klasserommet OG i tillegg lage undervisningsopplegg til elever som må være hjemme. «Det kan ikke være sånn at lærerne nedprioritere de elevene som må være hjemme.», sa kunnskapsministeren i TV-innslaget. Melby beklaget senere deler av uttalelsene, men nå kommer altså statssekretæren hennes med mye av de samme tonene.

– Provoserende

Steffen Handal tror også dette utspillet vil få det til å boble rundt på landets lærerrom.

– Jeg vet at denne type utspill vil skape sterke reaksjoner. Dette er en sektor som er overbelastet, og mange lærere strakk seg svært langt i våres og jobbet langt mer enn normalt – noe blant annet den ferske SINTEF-undersøkelsen viser.

– Da er det ekstra provoserende at de lærerne de nå henvender seg til, som tok stor ekstrabelastning før sommeren, i realiteten får beskjed om at «dette skal gå fint om dere bare står på videre», sier en tydelig oppgitt Handal, som legger til at «koronaen vil vare ennå en stund, det må vi sørge for at lærerne også gjør!».

Forventer øremerkede bevilgninger i statsbudsjettet

Utdanningsforbundets leder kommer derfor med en tydelig beskjed:

– Det er som om Anja Johansen ikke helt forstår hvilket merarbeid dette fører til for skolene. Da kan hun ikke dumpe dette ned i sektoren og si at «det får dere bare ordne opp i». Om elevene skal få et annet og bedre tilbud på plass, så må det komme andre signaler fra sentralt hold – og det må følge midler med.

– Det er vanskelig å få inn vikarer og ekstra folk i skolen nå, og skal dette merarbeidet utføres av de lærerne som er på jobb, så må lærerne få overtidskompensert slik tariffavtalen fastslår at lærerne har krav på. Vi lærere forsøker å få hjulene til å gå rundt, men det er vanskelig når det fra sentralt hold utvises så liten forståelse for hvordan situasjonen er ute på skolene og barnehagene. Nå forventer jeg at det settes av betydelige summer i det kommende statsbudsjettet direkte til skoler og barnehager. Koronasituasjonen vil etter alle solemerker vare hele dette skoleåret, og da får bare alt annet vente, slik at vi får gjort jobben vår og sikret elevene de rettighetene de har, sier en meget tydelig Steffen Handal.