Gjør som oss – bli lærebedrift

I juni vil læreplassjegere over hele landet jobbe aktivt for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. – Mange har fått opp øynene for alle de positive sidene ved å ta imot lærlinger, sier Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Kampanjen som starter 10. juni er i regi av WoldSkills Norway, og foregår i samarbeid med fylkeskommuner og organisasjoner. Hensikten med kampanjen er å rekruttere flere, men også å appellere til de som ikke har tatt imot på en stund om å åpne dørene. Og det er nettopp det Utdanningsforbundet håper mange nå vil gjøre.

– Det er allerede mange som er lærebedrift, men dessverre er det mange som ikke har tatt imot lærlinger på noen år. Nå håper vi flere vil åpne dørene slik at lærlingene slipper inn, sier Skyvulstad.

Han sier Utdanningsforbundet utelukkende har positive erfaringer etter at man tok avgjørelsen om å bli lærebedrift. Skyvulstad er nestleder i forbundet og sitter også som styremedlem i WorldSkills Norway.

Lærlingen er med på alt

Sebastian Skimten (24) har vært lærling innen kontorfag hos Utdanningsforbundet i 1 år og 10 måneder. Han er straks klar for fagprøven og synes læretiden har vært spennende. 

– Å ta inn lærlinger kan nok virke som mye jobb, men en lærling er en kjempestor ressurs som fort kan bli integrert i mange forskjellige oppgaver. Man blir fort kjent med organisasjonen og skal innom mange forskjellige kompetansemål. Dette gir lærlingen tverrfaglig kompetanse som kan være veldig nyttig, sier han.

Saken fortsetter under bildet.terje og sebastian 1.jpgSebastian Skimten er lærling hos Utdanningsforbundet. Her sammen med nestleder Terje Skyvulstad i resepsjonen til Utdanningsforbundet i Hausmannsgate 17. Foto: Astrid Kristin Moen Sund.

Samarbeid om fag- og yrkesopplæring

Det er et utbredt samarbeid for å styrke kvalitet og relevans i fagopplæringen. Både nasjonalt i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), i de faglige rådene og fylkeskommunalt gjennom yrkesopplæringsnemndene.

– Dette samarbeidet er en av bærebjelkene i den norske 2+2-modellen, sier Skyvulstad.

Det er han som representerer lærerorganisasjonene i rådet. Rådet skal ha et overordnet ansvar og et strategisk perspektiv.

– En svært viktig oppgave er å få flere bedrifter til å se relevansen av faglært arbeidskraft, sier Skyvulstad, som håper kampanjen bidrar til å sikre at flere elever får lærekontrakt til høsten.

- Elevane får vist seg fram

Se Solveig Eldegard, tidligere sentralstlyremedlem i Utdanningsforbundet, fortelle om mulighetene yrkesfag gir. 

Fakta om Læreplassjeger-kampanjen 2020

  • En landsomfattende kampanje som har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
  • Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere
  • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere
  • Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen

Potensielle lærebedrifter kan melde sin interesse her: www.læreplassjeger.no

Utfordringer med korona

Mange lærlinger har den siste tiden opplevd en del utfordringer på grunn av koronautbruddet. Her er nyttig informasjon om hvilke utfordringer og hva slags hjelp som finnes tilgjengelig.

Podkastepisoden under tar for seg utfordringer lærlinger for tiden opplever.

Episode 47: Korona og lærlinger i videregående