Frykter yrkesskader etter korona: - Reglene må bli klarere

illustrasnsfoto sykdom covid-19 yrkesskade
YRKESSYKDOM OG REGLER: – Vi har også bedt om nærmere retningslinjer hva angår forståelsen av «covid 19 med alvorlige komplikasjoner». Begge deler er fulgt opp skriftlig, sier advokat Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, leder av seksjon for juridiske spørsmål i Utdanningsforbundet. Ilustrasjonsfoto: Mostphotos

Mange lærere og barnehagelærere er bekymret for sviktende smittevern i barnehager og skoler. Utdanningsforbundet ber myndighetene om klarere regelverk rundt covid-19 som yrkessykdom.

Publisert 07.12.2020

Utdanningsforbundet har mottatt mange bekymringsmeldinger fra medlemmer som tyder på et sviktende smittevern i skoler og barnehager under korona-pandemien. Dette er påpekt i skriftlige henvendelser overfor både helsemyndighetene og kunnskapsminister Guri Melby.

– Utdanningsforbundet mener at smittevernarbeidet ikke er godt nok, og har bedt om at det forankres tydeligere i det systematiske hms-arbeidet noe som innebærer en plikt til kartlegging av risiko og iverksetting av tiltak. Smittevernarbeid og annet hms-arbeid skal skje etter et føre-var prinsipp, understreker advokat Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, leder av seksjon for juridiske spørsmål i Utdanningsforbundet.

– Reglene må også bli klarere når det gjelder rett til erstatning etter yrkessykdom grunnet alvorlige komplikasjoner av covid-19, påpeker advokaten.

Etterlyser flere studier

Utdanningsforbundet har nylig sendt et brev til Folkehelseinstituttet (FHI) om kunnskapsgrunnlaget tilknyttet smitterisiko i skole og barnehage.

«(…) det er mange usikkerhetsfaktorer, for eksempel underrapportering, pålitelighet og gyldighet av studiene, (…).», står det blant annet i brevet til FHI som du kan lese her. Det vises også til pågående uformelle registreringer av smitte, og at disse dataene «indikerer en større eksponering for smitte i utdanningssektoren enn det myndighetene synes å legge til grunn.» 

– Vi er redd for at grunnlag nå verken er grundig nok eller tilstrekkelig for anbefalinger om smittevern. Vi har derfor bedt om mer omfattende offentlige studier i arbeidet, opplyser Walle-Hansen.

FHI svarer blant annet at de også gjør egne studier på feltet., «I tillegg gjør vi nærmere undersøkelser av noen av skoleutbruddene.», skriver FHI i svarbrevet du kan lese her.

Fra mars ble covid-19 med alvorlige komplikasjoner satt på lista over sykdom som omfattes av forskrift om yrkessykdommer og som dermed kan gi rett til yrkesskadeerstatning, noe Utdanningsforbundet er positive til. Samtidig opplever Utdanningsforbundet at regelendringens virkeområde ikke er tilstrekkelig presisert.

Må tydeliggjøres

– Skoler og barnehager omfattes etter vårt syn av forskriftens beskrivelse av «miljøer med særskilt smitte eller sykdomsfare», men vi frykter diskusjon om dette i en framtidig sak og har derfor tatt det opp i møte med myndighetene og bedt om at det tydeliggjøres, sier advokaten.

– Vi har også bedt om nærmere retningslinjer hva angår forståelsen av «covid 19 med alvorlige komplikasjoner». Begge deler er fulgt opp skriftlig.

– Å bevise at man er smittet på jobb vil kunne være vanskeligere for lærere og barnehagelærere enn det eksempelvis kan være for helsepersonell. Det er derfor viktig å vektlegge all mulig dokumentasjon, sier Walle-Hansen.

Hun presiserer at smitterisikoen kan hevdes å være høy om det eksempelvis oppdages flere smittede barn eller voksne innenfor samme barnehage, avdeling, klasse, skole eller liknende. Det er i så fall viktig at smittetilfellene/utbruddet dokumenteres.

– Dessuten bør for eksempel hosting rett i ansiktet, nærkontakt med snørr og tårer og liknende hendelser fra barn og elever mistenkes å ha covid-19-smitte dokumenteres for å kunne bevise at smitte kan ha vært påført på jobb, sier Walle-Hansen.

Melde fra når?

Et sentralt spørsmål er også når smitten skal meldes, og det er arbeidsgivers ansvar å melde. NAV opplyser at arbeidsgiver skal sende skademelding til NAV så snart som mulig og at en yrkesskade må meldes senest innen et år etter at arbeidsulykken skjedde og en yrkessykdom innen et år etter at du ble klar over årsaken til sykdommen.

– Siden dette dreier seg om alvorlige komplikasjonen av covid-19 kan det virke logisk at det først meldes når følgen oppstår. Jeg synes likevel dette er litt uklart, vi følger derfor opp spørsmålet nå. I en slik situasjon er det derfor kanskje like greit å melde med en gang. Man må passe på å følge opp saken, og det kan hende den må meldes på nytt. Man må uansett være påpasselig med den gjeldende ettårs-fristen, sier Utdanningsforbundet Walle-Hansen.

Advokaten understreker at det er viktig å være klar over at vilkårene over kan by på utfordringer fordi smitte fra covid-19 mulig sett kan skje hvor som helst i samfunnet. Utdanningsforbundet erfarer også at det generelt sett ofte må kjempes i yrkesskadesaker.
Her kan du lese mer om alvorlige følger av covid-19 som er inntatt på lista over yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade med virkning mars i år.

Covid-19 og yrkessykdom:

For godkjennelse av covid -19 med alvorlige komplikasjoner som yrkessykdom etter folketrygdloven vil ellers dette gjelde:

• Smitte må ha skjedd i spesielt smittefarlig miljø, herunder medisinske institusjoner og sosiale institusjoner (dette ber Utdanningsforbundet myndighetene presisere, se ovenfor).
• Covid 19 smitte må ha ført til alvorlige komplikasjoner (også dette ber Utdanningsforbundet myndighetene presisere.)
• Det må bevises at smitten skjedde i arbeid på arbeidsplassen i arbeidstiden.
• Vilkår om årsakssammenheng mellom skaden og sykdommen.