Felles oppfordring om påskeåpne barnehager og skoler

To barn på trehjulsykkel.

Regjeringen og partene i arbeidslivet vil sikre at barna til samfunnskritisk personell og sårbare barn får tilbud i hele påsken. – Glad for at vi har funnet en enighet om dette, sier Steffen Handal.

Publisert 02.04.2020

Påsken står for døren. På grunn av koronakrisen vil det noen steder kunne være behov for åpne tilbud også i påsken.

Spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres)

Derfor går nå KS, Private Barnehagers Landsforbund, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta, helse- og omsorgsministeren, barne- og familieministeren og kunnskaps- og integreringsministeren sammen om en felles oppfordring til barnehage- og skoleeiere om å tilrettelegge for åpne tilbud i påsken for barna til ansatte med samfunnskritisk funksjon og for de aller mest sårbare barna.

– Jeg er glad for at partene og regjeringen har funnet enighet om å gå ut med en felles oppfordring om dette. Ved å samarbeide kan vi finne fram til gode tiltak sammen, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Han er opptatt av at sårbare barn og unge kan være ekstra utsatt i ferier og helligdager. Disse skal også omfattes av tilbudene i påsken.

Regjeringen og partene har sammen laget en veiledning for barnehager og skoler som gir et tilbud utenfor ordinær åpningstid og/eller på offentlige fridager. Siden dette et tilbud som gis utenom ordinær barnehage og skole, stilles ikke de samme forventninger til pedagogisk innhold som ved ordinære tilbud, heter det i veilederen. Det aller viktigste er at tilbudet som gis er forsvarlig og med varierte aktiviteter, og at barna føler seg trygge og blir ivaretatt. Partene har også laget en anbefaling om hvilke momenter det særlig må tas hensyn til ved et utvidet tilsyns- og omsorgstilbud i påsken.

– Vi vet at det kan være ekstraordinære behov rundt om i landet, men behovene vil være forskjellige fra kommune til kommune. Det blir derfor viktig at kommunene nå identifiserer behovene før påsken starter, sier Handal.

Behovet for påskeåpne tilbud forventes å variere mellom kommunene. Beslutninger om hvilke barnehager og skoler som skal ha åpent må fattes lokalt. Skoleeiere og barnehageeiere oppfordres til å finner gode løsninger som er tilpasset lokale forhold.

Oppfordringen om å ha et tilbud til barn og unge i påsken gjelder et tilsyns- og omsorgstilbud i kommunal regi, og ikke et fylkeskommunalt skoletilbud. 

Veiledning om tilbud

Sentrale momenter som må hensyntas ved et utvidet tilsyns- og omsorgstilbud i påsken 2020 

Les pressemelding på regjeringen.no

Felleserklæring: Oppfordring til barnehage- og skoleeiere om åpne tilbud i påsken for barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og andre barn som trenger det mest

Påskeferien står for døren. Det vil bli en annerledes påskefeiring. Vi får ikke samles i parker og på felles møteplasser; kultur- og fritidsaktiviteter er avlyst. Folk vil ikke kunne dra på hytta sammen med familie og venner som opprinnelig planlagt. Noen gleder seg til en rolig hjemmepåske, mens mange utsatte barn og unge gruer seg til nettopp det. En del helsearbeidere og andre i kritiske samfunnsfunksjoner får knapt ferie overhodet, men må trolig jobbe mer enn noen gang.

KS, PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag, Fellesorganisasjonen, helse- og omsorgsministeren, barne- og familieministeren og kunnskaps- og integreringsministeren går nå sammen om en felles oppfordring til barnehage- og skoleeiere om å tilrettelegge for åpne tilbud i påsken for barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og for de aller mest sårbare barna.

Trygg og sikker barnepass er helt avgjørende for småbarnsforeldres mulighet for å jobbe. På grunn av koronakrisen eller Covid-19- situasjonen, vil det noen steder kunne være behov for åpne tilbud også i påsken, slik at ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner kan jobbe. Vi viser i denne sammenheng til regjeringens oppdaterte oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner. Sårbare barn og unge kan være ekstra utsatt i ferier og helligdager, og skal derfor også omfattes av tilbudene i påsken.

Behovet for påskeåpne tilbud vil variere i og mellom kommunene. Det er viktig at tilbud tilpasses behovene. Barnehage- og skoleeiere bør, med utgangspunkt i sin kunnskap om den lokale situasjonen og kjennskap til aktuelle barn og unge i målgruppen, vurdere behov og finne praktiske og gode løsninger gjennom samarbeid med partene lokalt. I vurderingen av hvilke barn som har behov for et tilbud på grunn av særskilte forhold, bør skoleeiere og barnehageeiere som driver mer enn en barnehage innhente kunnskap fra den enkelte skole og barnehage. Det er opptil skole- og barnehageeiere å beslutte organisering, dimensjonering og lokalisering av tilbudet.

Som tillegg til denne oppfordringen følger et dokument som peker på enkelte momenter som bør hensyntas ved etablering av tilbud. PBL har egen rammeavtale med fagforeningene om arbeidstidsbestemmelser i forbindelse med koronautbruddet. Det følger også ved et dokument som gir veiledning om tilbudet, herunder råd om smittevern og innhold i tilbudet.

Det finnes allerede mange gode prosesser og eksempler på godt samarbeid lokalt mellom partene om åpne påsketilbud. Med andre ord det er mye å la seg inspirere av og bygge videre på.

Organisasjonene og departementene er enige om overordnede rammer, og understreker at det overordnede målet er å sørge for et trygt og godt tilbud til barn som trenger det i påsken. Det tenkes særlig på småbarn, dvs. barn i barnehagealder og småskolen, men det vil også kunne være eldre barn og unge med behov for omsorgstilbud. Her må barnehage og skoleeier se på individuelle behov. Tilbudet bør være åpent gjennom hele påsken, også helligdager ved behov. Samarbeid mellom barnehage og skole og andre tjenester må sikres ved behov.

Saker om koronakrisen