Enighet med Spekter i område 10 og 13

Utdanningsforbundet har kommet til enighet med Spekter i område 10 og 13 i årets lønnsoppgjør. Fortsatt gjenstår forhandlinger for område 12.

Oppgjøret det nå er enighet om har en økonomisk ramme på 1,7 prosent, som er i tråd med frontfaget. Det omfatter i underkant av 650 av Utdanningsforbundets medlemmer som primært jobber i sykehus med driftsavtale og ved helseforetak.

Mer om det økonomiske i oppgjøret

  • Alle får et generelt tillegg på 1,4 prosent
  • Kliniske pedagoger, spesialpedagoger og logopeder med 16 års ansiennitet eller mer, får i tillegg 0,6 prosent. Som til sammen utgjør 2 prosent (*)
  • Styrere i barnehagen får i tillegg 0,9 prosent. Som til sammen utgjør 2,3 prosent
  • De ekstra tilleggene gis med virkning fra 1. juni 2020
  • Minstelønnssatsene får virkning fra 1. oktober 2020

(*oppdatert 9. november med at det gjelder ved 16 års ansiennitet eller mer)

Se mer her om hvordan lønnsoppgjøret virker

Lørdags- og søndagstillegg og kvelds- og nattillegg endres fra kronetillegg til prosentvise tillegg fra mai 2021. Det er ikke satt av penger til lokale forhandlinger i 2020, men dette skal gjennomføres i 2021.

Sentralstyret i Utdanningsforbundet må godkjenne resultatet. 

Se nye minstelønnssatser og protokoll for område 10 her

Se nye minstelønnssatser og protokoll for område 13 her

Gjenstående forhandlinger i Spekter

For Utdanningsforbundets medlemmer i område 12, i barnehagene i Norlandia og ved Valnesfjord Helsesportsenter, går oppgjøret til fase 3. Forhandlingsdato her er satt til 9. november. Her har Utdanningsforbundet rundt 330 medlemmer.