Enighet i område 12 i Spekter

Unio har kommet til enighet med Spekter i årets lønnsoppgjør. Dermed er meklingen for område 12 avlyst for Utdanningsforbundets del.

Årets tariffoppgjør i Spekters område 12 endte i brudd i forhandlingenes fase 3 sentralt den 9. november 2020. Utdanningsforbundet forhandler gjennom Unio for medlemmer på dette området. 

Bruddet skyldtes i hovedsak uenighet om pensjon ved Norlandia Barnehagene og Valnesfjord helsesportssenter. Meklingsinnspurt var planlagt 1. og 2. desember 2020, men er nå innstilt for Unios og dermed også Utdanningsforbundets del. 

Det skjer etter at Unio har sluttet avtale med Spekter om et lønnsoppgjør i begge virksomheter tilsvarende andre oppgjør i år, og med utsettelse av pensjonsspørsmålet i begge virksomhetene.

I mellomoppgjøret 2021 kan det forhandles om pensjonsforhold dersom en av partene krever det, både ved Valnesfjord Helsesportssenter og i Norlandia Barnehagene.

Hele området er ferdigforhandlet

Utdanningsforbundet har i område 12 også medlemmer i Akasia barnehage og ved Lovisenberg barnehage. Her har man tidligere kommet til enighet i året lønnsoppgjør. Siden det nå er oppnådd enighet for hele område 12 i Spekter, vil øvrige enigheter i område 12 for Unios forbund også effektueres, uten ugrunnet opphold. 

Forhandlingsresultatet er godkjent av Spekter og Unio. Se protokoll fra forhandlingene her

Saken kan bli oppdatert. Det vil også komme mer informasjon om oppgjøret etter hvert.