Det kan bli streik i kirken før jul

Tariffpartene i kirken er innkalt til mekling hos Riksmekleren 10. og 11. desember, etter at det ble brudd i tarifforhandlingene i slutten av oktober. Dersom meklingen ikke fører fram innen fristen fredag 11. desember klokken 24.00, blir det streik.

De seks Unio-forbundene som er del av tariffavtalen med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) tar i så fall ut 16 kirkeansatte i streik fra morgenen av lørdag 12. desember.

Det er ti fagforeninger som skal til mekling sammen med KA. Blant disse er det seks Unio-forbund: Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet.

De andre forbundene som er del av meklingen er Kirkelig undervisningsforbund, Fagforbundet, Creo og Fellesorganisasjonen.

Les hele saken hos Unio her

Uttaket av Unio-forbundenes medlemmer vil kunne merkes på disse arbeidsstedene ved en eventuell streik fra 12. desember:

  • Oslo bispedømme, herunder menigheter i disse prostiene: Asker prosti, Bærum prosti, Vestre Aker prosti og Søndre Aker prosti
  • Kirkelig fellesråd i Bærum og Asker kirkelige fellesråd
  • Borg bispedømme, herunder menigheter i Vestre Borgesyssel prosti.