Brudd i lønnsforhandlingene i KA

Unio KA valgte, sammen med Kirkelig undervisningsforbund, å bryte lønnsforhandlingene med KA i dag. Oppgjøret går nå til mekling.

(Saken er oppdatert. Se nederst med hva som er oppdatert).

– Arbeidsgiver KA har i sin kommunikasjon i forhandlingene vært opptatt av både kompetanse og rekruttering. Det er vanskelig for oss å kjenne dette igjen i de tilbudene de har kommet med, sier Kristian Mollestad, Unio KAs forhandlingsleder.

Unio KA ønsket blant annet at ansatte med fem års utdanning (fire års utdanning og et års nødvendig tilleggsutdanning) i fellesråd og menigheter skal få et løft ved å bli innplassert i ny lønnsgruppe (4b) som ble opprett for to år siden.

– KA’s tilbud til lønnstillegg for Unios medlemmer i fellesråd og menigheter var under det som er gitt i sammenlignbare tariffområder. Det kunne vi ikke akseptere, sier forhandlingslederen.

KA er arbeidsgiverorganisasjon for om lag 450 kirkelige virksomheter. Utdanningsforbundet har rundt 200 medlemmer i KA og forhandler via hovedorganisasjonene Unio.

Les hele saken fra Unio her

Oppgjøret som nå går til mekling, omfatter også blant andre Presteforeningen (Unio-forbund). Dato for mekling er 10. og 11. desember. 

(Oppdatert 30. oktober - LO-forbundene har også brutt med KA. Og forhandlingene med de andre forbundene, YS og Akademikerne, er satt på vent til etter mekling.)

(Oppdatert 19. november med at dato for mekling er 10. og 11. desember)