– Helt urealistisk med samme inntaksordning til videregående i alle fylker

Steffen Handal er svært negativ til regjeringens forslag om en karakter- og konkurransebasert inntaksordning, det de kaller «fritt skolevalg», til videregående for alle landets fylker.

Høring på Stortinget om inntaksordning

Regjeringen har foreslått at alle fylker skal innføre såkalt «fritt skolevalg» i videregående i alle landets fylker.

Fylkene må bestemme selv

Onsdag denne uken var det høring om forslaget. Der stilte Utdanningsforbundets leder Steffen Handal, og hans tilbakemelding til medlemmene av utdannings- og forskningskomiteen var klar:

– Skal fylkeskommunene ha mulighet til å bestemme inntaksordningene i eget fylke? Ja, sa Handal.

Handal påpekte i høringen at dette både er fordi fylkene er svært ulike, og at forslaget først og fremst vil ramme de svakeste elevene.

– Det er helt urealistisk at én nasjonal inntaksmodell skal kunne ivareta alle elever uavhengig av de lokale forholdene i fylkene.

– Vi frykter at de med dårligst forutsetninger for å lykkes vil komme enda vanskeligere ut og kanskje falle fra, sa Handal.