Alle som kan ha hjemmekontor, bør ha det

Ung kvinne sitter i sofa og jobber på PC
– Vi er nødt til å finne nye og kreative løsninger for å sikre at barn og unges opplæringstilbud ikke blir mer skadelidende enn nødvendig, sier Steffen Handal. Foto: Utdanningsforbundet

– Myndighetene har sagt at alle som kan ha hjemmekontor, bør ha det. Det gjelder også lærere, fastslår Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Publisert 13.03.2020

Det er samtidig slik at noen yrkesgrupper ikke kan ha hjemmekontor fordi de innehar særlig viktige samfunnsfunksjoner. Helsepersonale, politi og brannvesen er slike grupper. Selv om barnehager og skoler blir stengt, vil det både i noen barnehager og skoler fortsatt være barn med et omsorgsbehov, fordi deres foreldre ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. Derfor må noen lærere være fysisk til stede og sørge for et tilbud for disse barna.

Les vår korona-samleside

– Dette bør absolutt ikke være lærere som selv er i risikogruppene eller har medlemmer av kjernefamilien som er det, sier Handal.

Kreative løsninger

Dette er en situasjon som vi ikke har erfaring med, og det kreves mye av våre medlemmer. Ledere og lærere skal finne ut av hvordan de kan ivareta opplæringsbehovet til elever som ikke er til stede på skolen. Det vil også kreves et arbeid med å finne fram til gode metoder og nye tekniske løsninger. Med bakgrunn i at landet nå er i en krisesituasjon ber Utdanningsforbundets leder sine medlemmer om være med på en stor dugnad.

– Vi er nødt til å finne nye og kreative løsninger for å sikre at barn og unges opplæringstilbud ikke blir mer skadelidende enn nødvendig. Jeg oppfordrer derfor til at vi samarbeider så godt det lar seg gjøre for å gi et så godt opplæringtilbud som mulig.

Elever skal ha tilbud om opplæring

Samtidig som Handal oppfordrer til dugnad advarer han mot å tro at alt blir like bra som før.

– Lærere vil delta fullt ut i den dugnaden vi nå er inne i. Men dette tilbudet blir selvsagt ikke like godt som å være på skolen og det å bli sett og fulgt opp tett av lærer. En fullgod undervisning vil ikke være mulig, sier Handal.

Det er skoleeiers og kommunenes ansvar at elevene får et tilbud om opplæring. Foreldre må også belage seg på å hjelpe barna sine mer enn vanlig med skolearbeid.

– Vi regner med at våre tillitsvalgte sammen med ledelsen på den enkelte skole diskuterer praktiske løsninger, og at vi oppfordrer medlemmene til å støtte og hjelpe de tillitsvalgte med forslag til slike løsninger, avslutter Handal.

Utdanningsforbundet har tatt opp spørsmålene rundt hjemmekontor med Kunnskapsdepartementet og forventer avklaringer snart.

Saker om koronakrisen