Lønnsoppgjøret: Vil prioritere høyere utdanning i Oslo

Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune under oppstarten av forhandlingene. Foto: Stig Brusegard.

Lønnsforhandlingene i Oslo kommune startet torsdag 25. april. Unio vil prioritere grupper innen helse og utdanning med krav om høyskole- og universitetsutdannelse.

Publisert 25.04.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Torsdag klokken 14.00 møtte Unios forhandlingsdelegasjon Oslo kommune ved Oslo rådhus. Der ble første krav i årets lønnsforhandlinger overlevert. Hovedkravet er at høyere utdanning skal lønne seg, og at Oslo kommune tydelig må prioritere de med høyere utdanning i helse- og utdanningssektoren.

– Vi forventer en reallønnsvekst som merkes.

– Spesielt viktig er det at yrkesgruppene med høyere utdanning innen helse og utdanning får en bedre lønnsvekst, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Mangler mange med riktig utdanning

I de kommunale barnehagene i Oslo jobber det mange som ikke oppfyller lovkravet om barnehagelærerutdanning. Det er også altfor mange pasienter som ikke får den hjelpen de trenger på sykehjem og i hjemmetjenester siden det er mange ledige sykepleierstillinger som dekkes av personale med lavere utdanning. Tall for planlagt bemanning og faktisk bemanning viser at 24 prosent av de planlagte sykepleiervaktene i 2018 ble dekket av personale med lavere utdanning.

For å oppfylle normen for lærertetthet i grunnskolen må det dessuten tilsettes langt flere lærere i Oslo kommune enn i dag. Dette kommer i tillegg til de mellom 500 og 600 lærerne som må rekrutteres årlig som følge av blant annet elevtallsvekst.

– Må bruke lønn!

Skjefstad Andersen er derfor tydelig i sitt budskap til kommunen.

– Oslo kommune må bruke lønn for å rekruttere og beholde ansatte med høy kompetanse. Dette er den beste måten å sikre Oslos innbyggere tjenester av god kvalitet i årene som kommer.
Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune

Se krav 1 fra Unio Oslo kommune her

Se tilbud 1 fra Oslo kommune her

Sitert

Aina Skjefstad Andersen

Forhandlingsleder Unio Oslo

Fakta Unio Oslo kommune

Unio Oslo kommune forhandler på vegne av over 12.000 medlemmer. Forhandlingene startet 25. april og partene har frist til kl. 24.00 tirsdag 30. april med å bli enige.

Forbundsvise medlemstall per 1. januar 2019 er som følger:

Utdanningsforbundet 8514
Norsk Sykepleierforbund 2496
Akademikerforbundet 366
Norsk Fysioterapeutforbund 259
Norsk Ergoterapeutforbund 239
Bibliotekarforbundet 104
Forskerforbundet 61
Det norske maskinistforbund 14
Presteforeningen 1
Det norske Diakonforbund 1