Viken blir Utdanningsforbundets største fylkeslag

Dame med lyst hår og gul genser, mann i dress og dame med mørkt hår og briller står ved siden av hverandre og smiler inn i kamera.
Gro Iren Abrahamsen, Johannes Aagaard og Betty Anita Solli skal lede det nye fylkeslaget Viken fra 1. august. Foto: Eli Kristine Korsmo

Utdanningsforbundet Viken møttes for første gang til konstituerende årsmøte 15. mai. Johannes Aagaard ble valgt til ny fylkesleder for over 31 000 medlemmer.

Publisert 28.05.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

– Vi har et kjempegodt utgangspunkt å bygge det nye fylkeslaget ut fra. De tre fylkeslagene som slås sammen har alle vært veldrevet. Jeg har en glødende fagforeningsinteresse, og lokallagene skal vite at de har oss i ryggen, sier den nyvalgte lederen, som går fra å være fylkesleder i Buskerud til å lede nye Viken.

Felles verdier

Han og de to nestlederne Gro Iren Abrahamsen fra Akershus og Betty Anita Solli fra Østfold var tydelig lettet og glade etter valget. Både til ledervervet og 1. nestledervervet var det motkandidater, men flertallet på årsmøtet valgte å følge valgkomiteens innstilling.

– Vi starter ikke arbeidet nå, det er allerede gjort mye godt arbeid i forkant. Blant annet har vi allerede vedtatt en felles verdiplattform, sier Abrahamsen, som ble valgt til 1. nestleder og har bakgrunn fra grunnskolen. Valgkomiteen har bestått av hele 30 medlemmer, 10 fra hvert av fylkeslagene.

Gro Iren Abrahamsen får en god klem av nyvalgt leder Johannes Aagaard da det ble klart at hun får 1. nestledervervet i Viken. Foto: Eli Kristine Korsmo

Vil sørge for medlemsnærhet

De tre fylkene Østfold, Akershus og Buskerud slår seg sammen fra 1. januar 2020 og blir til Viken. Utdanningsforbundets tre fylkeslag slår seg formelt sammen 1. august 2019, og får kontorer sentralt i Oslo.

– Det viktigste blir å sørge for fortsatt medlemsnærhet. Vi er avhengig av god kontakt med lokallagene og vi må ut og snakke med dem. Framover nå skal vi jobbe med å få plass strukturer for arbeidet, sier Aagaard, som er fra Kongsberg og har bakgrunn fra grunnskolen.

Med 338 stemmeberettigede delegater var Utdanningsforbundet Vikens konstituerende årsmøte større enn landsmøtet i Utdanningsforbundet da de møttes på Sundvollen i Buskerud. Årsmøtet valgte blant annet ledelse og medlemmer til fylkesstyret. Det nye fylkesstyret teller 15 medlemmer, og får 51 lokallag de skal følge opp.

– Jeg tror det blir viktig å fordele ansvar, og sørge for at for eksempel de private avtaleområdene og ledermedlemmer blir godt fulgt opp. Det første vi må jobbe med i fylkesstyret er hvilke forventninger lokallagene har til oss og hvordan vi skal få tilbakemeldinger fra dem, sier 2. nestleder Betty Anita Solli, som kommer fra videregående opplæring.

Gode prosesser

Dagrun Lundsvoll, fylkesleder i Østfold, går nå av med pensjon. Hun forteller at det har vært mye arbeid knyttet til regionreformen, men at hun er godt fornøyd med prosessen i Utdanningsforbundet.

– Vi har hatt gode demokratiske prosesser og alle vedtak er gjort i de valgte organene. Sakene ble lagt fram i plenum og alle har hatt mulighet til å si sin mening. Samtidig har vi hatt et overordnet mål om konsensus, sier hun.

Men hun legger ikke skjul på at hun er bekymret for at det vil skje en sentralisering med det nye fylkeslaget Viken.

– Det blir veldig viktig å finne gode måter å organisere seg på for å klare å opprettholde medlemsnærhet. Kanskje kan det lages nettverk mellom lokallagene. Så må vi også huske på at Viken kommer til å bli en stor maktfaktor i Utdanningsforbundet, noe jeg mener må håndteres med klokskap. Vi må finne en balanse som gjør at ikke makta blir hos noen få store, sier hun.

Dagrun Lundsvoll, fylkesleder i Østfold, Johannes Aagaard, fylkesleder i Buskerud og Lene Hammergren Stensli, fylkesleder i Akershus går av fra 1. august da fylkeslagene er historie. Foto: Eli Kristine Korsmo

Les mer om kommune- og regionreformen her

Spørsmål og svar om sammenslåing av fylkeslag (krever innlogging)

FAKTA

Disse fylkeslagene slår seg sammen fra 1. august 2019:

Utdanningsforbundet Agder (Aust-Agder og Vest-Agder)
Utdanningsforbundet Viken (Østfold, Akershus og Buskerud)
Utdanningsforbundet Innlandet (Hedmark og Oppland)
Utdanningsforbundet Trøndelag (Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag)
Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark (Vestfold og Telemark)

Disse slår seg sammen fra 1. august 2020:

Utdanningsforbundet Troms og Finnmark (Troms og Finnmark)
Utdanningsforbundet Vestland (Sogn og Fjordane og Hordaland)