Du kan få plass på Verneombudskonferansen

Utdanningsforbundet har 60 ledige plasser på den svært populære Verneombudskonferansen 30.-31. oktober 2019 i Drammen. Unio dekker reise og opphold for deltakerne.

Publisert 07.08.2019

Unio inviterer verneombud og hovedverneombud, og fokuset vil være på verneombudets arbeid, den nye IA-avtalen, helsefremmende arbeid og problemer med vold og trusler på mange arbeidsplasser. Som deltaker vil du også få mulighet til å stille spørsmål og dele refleksjoner med andre verneombud.

Det enkelte verneombud må søke arbeidsgiver om fri for å delta på konferansen.
Arbeidsmiljølova § 6-5 (1) sier at «Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.Verneombud har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som arbeidstakernes organisasjoner arrangerer.»

Som medlem og verneombud melder du deg på konferansen via fylkeslaget ditt. Unio dekker utgiftene til konferansen, reise og opphold. Når du har meldt deg på og fått plass, får du opplysninger om hvordan du bestiller reise.

Ta kontakt fylkeslaget ditt hvis du har spørsmål rundt påmelding.

Oversikt over våre fylkes- og lokallag

Unios nettside om Verneombudskonferansen 2019

Verneombudsprisen 2019 - ditt forslag

Med Unios verneombudspris rettes fokus mot verneombudets viktige rolle i arbeidslivet. Den deles ut til et verneombud som har gjort en særskilt innsats. Hvem synes du bør vinne verneombudsprisen i år?

I 2018 gikk prisen til hovedverneombud Kjell W. Halvorsen på Ahus, for hans sterke og langvarige engasjement i å bygge opp en kompetent vernetjeneste ved sykehuset.

I år er det tredje gang prisen deles ut. Hvem synes du bør bli årets vinner av verneombudsprisen? Alle verneombud og hovedverneombud kan nomineres som kandidater.

Begrunnede forslag til kandidater sendes til verneombud@unio.no senest 15. september.

Begrunnelsen må ta utgangspunkt i kriteriene som er nedfelt i verneombudsprisens statutter, og bør være på om lag én side.

Statutter for prisen "Årets verneombud"

Unios nettside om Verneombudsprisen