Unio med offensive pensjonskrav

Unio har levert felles krav med LO og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i årets trygdedrøftinger. Organisasjonene krever at reguleringen av alderspensjonen må legges om. Illustrasjon: iStockphoto

Siden 2013 har regjeringen Solberg spart 7,5 milliarder kroner på regulering av alderspensjonene i folketrygden, sa Unios sjeføkonom Erik Orskaug da han overleverte felles krav i trygdedrøftingene fra Unio, LO og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i dag.

Publisert 20.05.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

De tre organisasjonene står sammen om å kreve at reguleringen for alderspensjonen legges om og gjennomføres direkte med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.

– Det vil sikre alderspensjonistene halvparten av lønnstakernes realinntektsvekst, påpeker sjeføkonomen.

Dagens system tilhører en annen tid

I dag er alderspensjonene forskriftsregulerte. De økes først med lønnsveksten, men reduseres deretter med 0,75 prosent. Denne underreguleringen ble fastsatt i en tid da pilene pekte ganske stabilt oppover i norsk økonomi - og tanken var at pensjonistene skulle få en regulering tilsvarende lønns- og prisveksten når reallønnsveksten var 1,5 prosent. Var den høyere, ville reguleringen av pensjonene ligge høyere - men situasjonen ville også bli motsatt med lavere reallønnsvekst.


– Siden Norge har hatt en lang periode med svak lønnsvekst, har alderspensjonistene hatt en reell nedgang i pensjonen i flere år. Staten har sluppet for billig unna. Dette er uakseptabelt, og kan ikke fortsette, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Han understreker at den negative pensjonsutviklingen ikke var i tråd med Stortingets intensjon da pensjonsreformen ble vedtatt.


Unios hovedkrav:

  • Unio, FFO og LO krever at reguleringen av løpende pensjoner legges om fra 2019, og baserer seg på halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten – i tråd med Stortingets intensjon da reformen ble vedtatt. De tre organisasjonene krever at alderspensjonene reguleres med gjennomsnittet av anslått lønnsvekst på 3,2 prosent og anslått prisvekst på 2,3 prosent. Det vil isolert sett gi pensjonistene halvparten av den realinntektsøkningen som lønnstakerne forventes å få.
  • Organisasjonene krever også at regjeringen og Stortinget står ved sine tidligere uttalelser om at de uføre må skjermes for levealdersjustering ved overgang til alderspensjon hvis de yrkesaktive kompenserer for levealdersjusteringen ved å stå lenger i arbeid, noe blant annet AFP-evalueringen har vist.
  • Organisasjonene krever dessuten at regjeringen legger fram trygdeoppgjøret til reell behandling i Stortinget før sommeren.

Se hele kravet her

– Det er viktig at Stortinget får en mulighet til å debattere om reguleringsforskriften bør endres - og om utviklingen i alderspensjonistenes økonomi de siste årene bør kompenseres.
Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet

Her er oversikten over utviklingen av alderspensjonene. Summen totalt fra 2013 – 2019 er 7,53 milliarder kroner. Per pensjonist blir det 8197 kroner.

Sitert

Terje Skyvulstad

1. nestleder