Tariffhøsten 2019: Forhandlinger og mekling

I løpet av august skal det forhandles med PBL og med FUS, mens det i begynnelsen av september er mekling i Norlandia.

Starter med PBL og FUS

Først ute er PBL. Der starter forhandlingene 26. august. Partene skulle opprinnelig forhandlet tidligere i år, men valgte å utsette forhandlingene til etter sommerferien siden man trengte mer tid til å forberede forhandlingsgrunnlaget for pensjon.

Forhandlingsleder for Utdanningsforbundet er nestleder Terje Skyvulstad. Han sa dette da partene valgte å utsette forhandlingene:

— Vi er nødt til å bruke den tiden det tar når vi skal inngå en varig pensjonsavtale for våre medlemmer i PBL-barnehagene. Men vi snakker fortsatt godt sammen og alle ønsker at vi skal løse spørsmålene rundt pensjon i dette oppgjøret.

Dagen etter PBL-forhandlingene, 27. august, er det forhandlinger i FUS/Trygge barnehager 
Utdanningsforbundet skal også forhandle med NHO/Abelia 4. september.

Mulig streik i Norlandia

I Norlandia går oppgjøret til mekling. Partene måtte be om bistand i forhandlingene fra hovedorganisasjonene Spekter og Unio, men klarte likevel ikke å komme til enighet.  

Forhandlingsleder for Utdanningsforbundet i Spekter, Martha Nordal, uttalte ved bruddet at man ikke kunne godta at Norlandia valgte å tilby et mye dårligere oppgjør til sine ansatte enn det andre barnehager i Spekter har fått.

Partene møtes til mekling 2. september. Dersom man ikke blir enige, vil en streik bli iverksatt fra og med 3. september. 

Her finner du alt om de forskjellige tariffområdene og nyheter om lønnsoppgjøret 2019