Suksess med egen lederopplæring i Halden

Smilende dame ser inn i kamera. Hvit skjorte og sort jakke.
Styrer Elizabeth Hunnestad deltok på lederopplæringen i Halden og ble engasjert av å delta. Foto: Privat

Hele 30 av 47 ledermedlemmer deltok og tilbakemeldingene etterpå har vært svært gode. – Helt fantastisk. Jeg ble veldig engasjert av å delta, og selv etter 30 år som leder følte jeg at ting nå falt enda mer på plass, sier styrer Elizabeth Hunnestad.

Publisert 27.11.2019

Hun deltok på lederopplæringen Utdanningsforbundet i Halden har utviklet, og anbefaler andre å delta på tilsvarende kurs om muligheten byr seg. Lederne fikk blant annet en grundig innføring i hovedavtaler, hovedtariffavtaler, særavtaler og aktuelt lovverk. I tillegg fikk de faglig påfyll om ledelse fra eksterne foredragsholdere.

– Jeg meldte meg på kurset fordi jeg gjerne vil bli en bedre leder i forbindelse med fagforeningsarbeid. Jeg ønsket å bli tryggere på lov- og avtaleverket og til å ta både populære og upopulære avgjørelser, sier Elizabeth Hunnestad, som er styrer i Festningsgata Menighetsbarnehage i Halden, og utdyper:

– Jeg har vært aktivt medlem av Utdanningsforbundet i alle år, og vært leder lenge. Men i en liten barnehage som vår med åtte ansatte har vi ikke jobbet mye med partssamarbeid. Nå ser jeg at det kan være bra å ha med fagforeningene i ansettelsesprosesser, vurdering av permisjonssøknader og liknende. Kanskje litt flaut å si, men etter 30 år som leder følte jeg at en del ting falt på plass etter dette kurset. Jeg kjente det i magen, den gode følelsen, forklarer hun entusiastisk.

Lokalt forsøk

Jannicke Johansen, nestleder i Utdanningsforbundet Halden har vært prosjektleder for lederopplæringen.

– Tilbakemeldingen fra ledere er at det er vanskelig at de tillitsvalgte får en helt annen opplæring i lov- og avtaleverk enn de selv har. De slår opp i det ved behov, men har ikke kjennskap til innholdet. De tillitsvalgte får utrolig god grunnopplæring i Utdanningsforbundet. Vi ønsket å tilby det samme til våre ledermedlemmer, og samtidig ta et skritt til, forteller Johansen.

Lokallaget søkte derfor om midler gjennom satsingen «Lokale forsøk», en ekstraordinær satsing som ble vedtatt av sentralstyret i desember 2017. Alle lokallag i Utdanningsforbundet kunne søke om midler til lokale forsøk i 2018. Av 39 søknader ble 18 bevilget.

Prosjektgruppa for lederopplæringen i Halden. Fra venstre: Jon Magnus Gravdal, Henrik Bertelsen, Mari Bjerke, Jannicke Johansen, Camilla Johansen og Mona Lie Jigarp. Foto: Utdanningsforbundet Halden

Gode tilbakemeldinger

Hele 30 av 47 ledermedlemmer i Halden deltok på opplæringen. Tilbakemeldingene etterpå har vært svært gode. Den to første kursdagene var basert på grunnopplæringen fra Utdanningsforbundet, men tilpasset lederne. De fikk i tillegg en innføring i lokale særavtaler. Kurset var også tilpasset avtalene til de private barnehagene.

Dag 2 og 3 inkluderte overnatting og middag slik at lederne også kunne ha det sosialt sammen. Noen av øktene ble delt i barnehage og skole, slik at innholdet kunne tilpasses. Den siste kursdagen hadde lokallaget hentet inn eksterne foredragsholdere.

Malin Pedersen, konstituert assisterende rektor ved Strupe ungdomsskole i Halden, forteller at hun ble kastet inn i en lederrolle for et par år siden.

– Jeg synes kurset var veldig lærerikt, det var mye nytt å lære. Mange interessante tema, særlig gjennomgangen av lov- og avtaleverk var nyttig. Jeg tenker at dette er et godt tilskudd og bra for ledermedlemmene. Jeg føler at jeg står styrket som leder etter dette kurset, sier hun.

Håper på videreutvikling

Johansen kan fortelle om et godt samarbeid både med sentralt nivå og med fylkeslaget om utviklingen av kurset. Hun vil ikke anbefale andre lokallag å lage tilsvarende kurs, med mindre det er veldig store lokallag. Imidlertid mener hun en slik kursrekke bør overtas av sentralleddet og gjøres tilgjengelig for fylkeslagene.

– Vi håper og tror at flere vil dra nytte av de erfaringene vi nå har gjort og vi anbefaler at fylkeslagene tar ansvaret for slik lederopplæring. Vår erfaring er at det viktigste på kursdagene har vært gode oppgaver og tid til erfaringsutveksling, forklarer Johansen.

Målet med å utvikle og gjennomføre «Lederopplæringen» har vært å gi ledermedlemmene et bedre utgangspunkt for å gjennomføre medbestemmelse på egen arbeidsplass.

– Vi ønsket å gjøre dem tryggere i rollen og mener dette vil bidra til å styrke medbestemmelse på arbeidsplassene i kommunen, avslutter hun.