Spørsmål og svar om Oslo-oppgjøret 2019

Her får du svar på de viktigste spørsmålene om Oslo-oppgjøret.

Hovedtarifforhandlingene mellom Unio Oslo og Oslo kommune ble avsluttet natt til 1. mai. Her finner du svar på mange spørsmål om resultatet.

Publisert 03.05.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Er dette et bra resultat for Utdanningsforbundets medlemsgrupper?

Dette er et akseptabelt resultat, både for Unio og Utdanningsforbundet. Våre medlemmer vil få minst 12.000 kroner, og de som ligger på lønnstrinn 32 og høyere vil få et tillegg på 2,62 prosent på regulativlønna. Det gjør at alle medlemsgrupper vil få en reallønnsvekst, noe som var viktig for Unio i forhandlingene.

Hva er Utdanningsforbundet minst fornøyd med?

Vi ser at kommunen har rekrutteringsutfordringer på flere felt, spesielt innenfor grupper med høyskole- og universitetsutdanning og i særdeleshet innenfor helse og utdanning hvor det er betydelige rekrutteringsutfordringer. Det var disse gruppene vi mente burde prioriteres ved årets lønnsoppgjør. Vi har sagt klart fra i dette mellomoppgjøret, og har en klar forventning om at kommunen vil prioritere disse gruppene ved hovedoppgjøret neste år.

Frontfaget fikk en ramme på 3,2 prosent. Hvorfor har da Utdanningsforbundet (Unio) akseptert et generelt tillegg på 2,62 prosent?

Generelt tillegg og økonomisk ramme er ikke det samme. Den økonomiske rammen inneholder tre komponenter: Generelt tillegg, overheng og glidning. Det generelle tillegget på 2,62 prosent gis fra 1. mai og innebærer en kostnad for hele året på om lag 1,70 prosent. Overhenget (penger gitt i 2018) er beregnet til 1,33 prosent og glidningen til 0,20 prosent.
Samlet ramme for oppgjøret vil da se slik ut: 1,70 + 1,33 + 0,20 = 3,23
Det betyr at ramma for oppgjøret i Oslo er lik ramma i frontfaget.

Her kan du lese hva ramme, overheng og glidning betyr.

Hvorfor ender ikke Oslo og KS opp med samme resultat?

Vi har ofte de samme målsettingene når det gjelder lønnsnivå og lønnsutvikling for våre grupper i Oslo og KS. Tariffområdet KS har imidlertid et helt annet lønnssystem, og er bygd på andre prinsipper enn lønnssystemet for Oslo kommune. Derfor kan både krav og resultat bli ulikt. Dessuten hadde Oslo et høyere overheng fra 2018 enn de hadde i KS.

I KS gikk vi til brudd, og skal nå i mekling. Hvorfor gikk ikke Unio til brudd i Oslo?

Hovedgrunnen er at alle i Oslo fikk det samme lønnstillegget. I KS var det stor skjevfordeling i lærernes disfavør. Selv om KS-tilbudet var godt for noen av Unios grupper, var det for dårlig for lærerne med lang utdanning. Dette problemet møtte vi ikke i Oslo kommune, da alle medlemsgruppene fikk like tillegg som ga et resultat på linje med frontfaget.

Dere sa dere ville ha mer enn frontfaget. Hvorfor tok dere ikke dette til mekling da?

Signalene fra Oslo kommune var tydelige på at de ikke ville gi noe ekstra til noen grupper innenfor helse og utdanning. Tradisjonelt er mellomoppgjør i Oslo kommune fordeling på lønnstabell. Våre krav innebar, i tillegg til prosentvise lønnstillegg, og også å bruke andre virkemidler for å få mer til utvalgte grupper innenfor helse og utdanning. Oslo kommune var ikke villige til dette, og ga klart uttrykk for at de ikke ønsket å utfordre dagens lønnssystem. Når vi ser at våre medlemsgrupper får en reallønnsvekst, og med Oslo kommunes kontante avvisning på å gi ytterligere til utvalgte grupper, var vår vurderingen vår at det var lite hensiktsmessig å ta dette til mekling.

Er resultatet i Oslo kommune på nivå med resultatet i privat sektor?

Ja, det samlede resultatet i Oslo kommune er på linje med den anslåtte rammen for industrien. Vi hadde ønsket at resultatet var noe høyere, men kommunen ville ikke strekke seg utover frontfaget.

Hva er totalrammen i oppgjøret?

Totalrammen i Oslo kommune er på om lag 3,2 prosent.

Fra hvilken dato vil lønnstilleggene bli gitt?

Lønnstillegg på lønnstabell og lønnstillegg vil bli gitt med virkning fra 1. mai 2019.

Er det noen endringer av arbeidstid i skole eller barnehage?

Nei, arbeidstidsordningen er i sin helhet videreført slik den er. Dette er et mellomoppgjør, og da har arbeidstid ikke vært en del av forhandlingene.

Har det skjedd noe med pensjonen?

Nei, pensjon har heller ikke vært en del av forhandlingene.

Skal dette ut på uravstemning?

Nei. Det er bare på hovedoppgjør. Dette var altså et mellomoppgjør. (Sentralstyret skal godkjenne resultatet. Frist for tilbakemelding til Oslo kommune er 14.juni)