Nei til forenklet etablering av private barnehager

– Utdanningsforbundet vil advare kraftig mot regjeringens forslag om at det skal bli enklere å etablere private barnehager, selv når dette er i strid med kommunale ønsker og planer, sier Terje Skyvulstad.

I mai sendte Kunnskapsdepartementet ut en høring med forslag til ny regulering av private barnehager. Nå er høringssvaret fra Utdanningsforbundet klart.

Utdanningsforbundet mener at barnehagen er en grunnleggende velferdstjeneste og starten på utdanning for barn i Norge.

– Vi støtter derfor ikke departementets vurdering at økt konkurranse og markedsmekanismer vil ha en positiv effekt i barnehagesektoren, sier nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad.

Forbundet støtter heller ikke regjeringens forslag om at det skal bli enklere å etablere private barnehager, selv når dette er i strid med kommunale ønsker og planer.

Utdanningsforbundet tror ikke fri etablering vil resultere i flere frittstående barnehager, men mener det er sannsynlig at det er de store kjedene, med adgang til kapital og andre ressurser, som kan benytte seg av denne endringen.

– Kommunene må kunne styre sektoren slik at det samlede barnehagetilbudet får et omfang og en struktur som balanserer behovet til innbyggerne, sier Skyvulstad.

Må kunne stille krav

Utdanningsforbundet mener kommunene i større grad enn i dag må kunne stille krav til kvalitet, f.eks. like krav til bemanning, pedagogisk bemanning og opptaksregler i kommunale og private barnehager i samme kommune.

– Barnehagesektoren egner seg ikke for konkurranse – vi flytter ikke barna våre fra en barnehage til en annen, på samme måte som vi skifter strømleverandør. Terje Skyvulstad

Frittstående og ideelle bør kunne prioriteres

Kommunens overordna ansvar for å innfri barns rett til barnehageplass bør også føre til at det innføres en kommunal forkjøpsrett ved salg av private barnehager. Det bør også innføres ny godkjenningsplikt, og ny vurdering av rett til tilskudd, når en barnehage skifter eier, mener Utdanningsforbundet.

– Det er bra at det vurderes å åpne opp for at kommunene kan skille på eierform, slik at kommuner får mulighet til å prioritere ideelle barnehager. Dette vil gjøre det lettere for frittstående, ideelle barnehager å etablere seg, sier Skyvulstad.

Krever lik lønn for ansatte i private barnehager

De aller fleste private barnehager tilbyr lønns- og arbeidsvilkår på samme nivå som de kommunale, men Utdanningsforbundet har registrert at en del private eiere tilbyr sine ansatte uakseptabelt dårlige lønns- og arbeidsvilkår.

– Utdanningsforbundet mener at det må innføres et lovkrav for de private barnehagene, tilsvarende som i friskoleloven, som sikrer alle ansatte i private barnehager minst likeverdige lønns- og arbeidsvilkår som i kommunens barnehager.

Må få dekket faktiske pensjonsutgifter

Utdanningsforbundet ønsker at alle barnehagene skal få dekket de faktiske utgiftene til pensjon, ikke bare barnehager med spesielt høye utgifter slik som regjeringen foreslår.

– Hvis det skal kuttes i dagens pensjonstilskudd må det vurderes nøye hvordan dette påvirker de ansattes pensjon, slik at barnehager som har høyere kostnader, på en enkel måte kan få dekket disse, fastslår Skyvulstad.

Les mer om privatisering og kommersialisering her

 

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder