Mellomoppgjøret i KA starter i dag

Mellomoppgjøret i tariffområdet KS startet 18. juni. Kristian Mollestad er Unio KAs forhandlingsleder.

– For å rekruttere og beholde ansatte med høy utdanning og kompetanse, er det viktig at det tas grep for å bedre lønnsnivå og lønnsutvikling, sier forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Publisert 18.06.2019

De siste årene har den relative garantilønnsutviklingen for fellesråd og menighetsråd sakket mer og mer akterut i forhold til sammenliknbare tariffområder.

– For å rekruttere og beholde ansatte med høy utdanning og kompetanse, er det derfor viktig at det tas grep for å bedre lønnsnivå og lønnsutvikling for dette området i KA, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Lønnsforhandlingene i tariffområdet KA foregår denne uken. 18.–19. juni forhandles det mellom partene i den tariffavtalen som gjelder fellesråd, menighetsråd og Den norske kirke (rettssubjektet). Torsdag 20. juni forhandles tariffavtalen for organisasjonsmedlemmer i KA.

Rekruttere og beholde arbeidstakere

Arbeidstakerorganisasjonene krever derfor at forhandlingsresultatet i KS i all hovedsak implementeres også i hovedtariffavtalen i KA for fellesråd og menighetsråd.

– I Den norske kirke (rettssubjektet) ser vi særlig store utfordringer med rekruttering av prester. Det må tas større grep enn rent tariffmessige på dette området, men vi ser likevel at mye kan gjøres av tariffpartene. Vi har den senere tid sett utfordringer for lønnsutviklingen i stillinger uten ansiennitetsopprykk. Vårt krav vil derfor være å ta grep for å rydde noe i dette, forteller Mollestad.

Les kravet til forhandlingene om tariffavtalen for virksomheter i Den norske kirke her :

Krav 1 Unio Og KUFO KA 2019