Lønnsforhandlingene i stat og kommuner fortsetter

De ordinære lønnsforhandlingene fortsetter ved inngangen til helgen, både i staten og i KS-området. Forhandlingene fortsetter også i Oslo kommune.

Lederne i forhandlingssammenslutningene og KS hadde møte fredag ettermiddag. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, forhandler på vegne av kommuneansatte i hele Norge, unntatt Oslo kommune.

Ansatte med høyere utdanning må prioriteres i årets lønnsoppgjør

Viktige temaer i forhandlingene er blant annet pensjon og økonomi. Partene fortsetter nå samtalene. Innspurten kommer mandag og tirsdag neste uke, og fristen for å komme til enighet er 30. april klokken 24.00.

Også i staten pågår forhandlingene

Forhandlingsleder i Unio stat, Guro Lind, sa hun jobber for en omforent løsning, da forhandlingene startet denne uken.

30. april, klokken 24.00 er fristen for å komme frem til en løsning som kan aksepteres av både arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner.

Blir ikke partene enige, går oppgjøret til mekling. Den vil eventuelt skje i slutten av mai.

Forhandlingene i Oslo fortsetter

Forhandlingene med Oslo kommune startet torsdag ettermiddag, da Unio (Oslo kommune) og de øvrige forhandlingsdelegasjonene overleverte sine krav.

– Spesielt viktig er det at yrkesgruppene med høyere utdanning innen helse og utdanning får en bedre lønnsvekst, sa forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune, i forbindelse med oppstarten.