Lokale forsøk gir flere tillitsvalgte

18 lokallag har fått innvilget midler til lokale forsøk. I Levanger er man strålende fornøyd med økt engasjement og flere tillitsvalgte i barnehagene.

I desember 2017 inviterte Sentralstyret lokallagene til å søke om midler til lokale forsøk. Forsøkene skulle ha organisasjonsfokus og bidra til å realisere ambisjonene om utvikling i organisasjonen beskrevet i politikkdokumentet Vi Utdanner Norge. Det var flere krav til søknadene, blant annet at de skulle være avgrenset til tidsrommet 2018/2019 og at midlene ikke kunne brukes til aktiviteter som hører inn under Hovedavtalen.

På Levanger grep man muligheten begjærlig. Lokallaget søkte på prosjektet, med mål om å få flere arbeidsplasstillitsvalgte i private barnehager. Før prosjektet startet hadde Utdanningsforbundet Levanger arbeidsplasstillitsvalgte (ATV) i 13 av 28 barnehager. Nå har de økt med ytterligere fire samtidig som de har fått et nytt ledermedlem og langt flere barnehagelærere som medlemmer.

– Meget vellykket

Lokallagsleder Ina Helen Kollerud Pedersen er naturlig nok svært fornøyd.

– Det har vært meget vellykket, foreller Pedersen.

– I tillegg til at vi har fått flere arbeidspalsstillitsvalgte, har også samarbeidet mellom de tillitsvalgte og lederne blitt bedre.

Bakgrunnen for at lokallaget søkte på prosjektet, var at de ønsket mer engasjement og profesjonalitet i barnehagesektoren, samtidig som de mente det burde være mulig å få langt flere ATV-er i barnehagene i kommunen. Så altfor vanskelig har det heller ikke vært å få til, mener Pedersen.

– Det er jo ikke noe hokuspokus det vi har gjort, men noen enkle grep vi har tatt som vi mener fungerer.

Anbefaler kickoff

Et av dem er å ha et skikkelig oppstartsmøte.

– En av tingene vi gjorde, var å holde et kickoff. Her fikk vi vel rundt 80 gjester, inkludert barnehageansatte i nabokommuner. Som følge av de ekstra midlene vi hadde fått inviterte vi Marco Elsafadi som foredragsholder som ga oss et ekstra løft, men å gjøre noe tilsvarende er ikke så vanskelig å få til, og noe jeg sterkt vil anbefale.

– Det å ha en slik samling ga oss og gir oss en kjempemulighet til å prate høyt og bredt om prosjektet vårt, samtidig som vi kan øke profesjons- og fagforeningsbevisstheten samt engasjementet blant medlemmer.

Møtes med åpne armer

Så langt har lokallaget i Levanger klart å få på plass ny ATV i alle de fire barnehagene de har besøkt, og målet er å få ytterligere tre til – og å få flere ledermedlemmer i sektoren.

– Det har vi også lyktes med. Et av delmålene var at vi også ønsker å beholde og å få ledere som ser nytten av å ha ATV-er og tilrettelegger for at de får gjort jobben sin.

– Videre får vi veldig positiv mottakelse når vi kommer på besøk – faktisk var det i ett av tilfellene en barnehageleder som inviterte oss på besøk med mål om å få en ATV på plass. Mange av lederne har også vært flinke til å sende de nye ATV-ene på kurs for å få den opplæringen de trenger, skryter lokallagslederen.

Her kan du lese mer om forsøket i Levanger.

Her får du gode tips til økt, lokalt engasjement.