Kveldsseminar om ny læreplan fremmedspråk

Hvilke konsekvenser kan endringene i læreplanen få for opplæringen i fremmedspråk på ungdomstrinnet, og for videregående? Foto: Aksel Jemstad

I kveld, 06.05 kl. 18.00 kan du få med deg et seminar om fagfornyelsen og forslaget til ny læreplan for fremmedspråk.

Publisert 06.05.2019

Her ser du kveldsseminaret

 

Arrangementet er på Lærernes Hus i Oslo. Det er fortsatt ledige plasser og du kan melde deg på her.

Til seminaret har vi bl.a. invitert Gro Lokøy, som sitter i læreplangruppen for fremmedspråk, til å gi en orientering om innhold og prinsipper i læreplanforslaget. Line Engstrøm, lærer ved Fyrstikkalléen skole og Gerard Doetjes fra ILS, Universitetet i Oslo vil kommentere høringsutkastet. Einar Ove Standal fra Utdanningsforbundet vil ha en kort presentasjon av fagfornyelsen.
Det vil bli anleding til å stille spørsmål til innlederne og være aktivt med i debatten.

Vi utfordrer innlederne på følgende temaer:

  • Hva er de største endringene i ny læreplan i forhold til den forrige – mister vi noe? og hva får vi eventuelt?
  • Hvilke konsekvenser kan endringene få for opplæringen i fremmedspråk på ungdomstrinnet, og for videregående?
  • Hvordan blir endringene for elevene? Hva blir bedre, hva blir evt. mer utfordrende?
  • Vil endringene i læreplanen kreve nye vurderingsmåter i faget?
  • Hvordan er progresjonen i faget skissert? Er det blitt tydeligere mellom trinnene og skoleslagene?
  • Hvordan ivaretas de overordnede målene, prinsippet om dybdelæring og forslagene om tverrfaglige temaer

Les mer og meld deg på her