Hva vi mener om ytringsfrihet og hvorfor vi har bidratt til en skyggerapport

Flere har stilt oss spørsmål om hvorfor vi har bidratt til en såkalt skyggerapport om norske forhold sendt til FNs rasediskrimineringskomité, og om vårt forhold til ytringsfrihet.

I Aftenposten 11. januar stiller Erlend Gjestrud spørsmål ved Utdanningsforbundets forhold til ytringsfriheten.

Han baserer seg på en misforståelse som har spredt seg og ber oss svare på hvorfor vi vil «innrapportere» Hege Storhaug til FN for at hun skal «stilles til et slags ansvar – for sin religionskritikk».

For Utdanningsforbundet er ytringsfrihet, innenfor rammene av norsk lov, en rettighet og verdi som vi stadig løfter frem.

Saken er at vi er en av mange organisasjoner som har bidratt til en såkalt skyggerapport om norske forhold sendt til FNs rasediskrimineringskomité. Der er Storhaug nevnt som et eksempel på en aktør som fremmer islam- og innvandringskritiske holdninger. Som Faktisk.no har vist i sin faktasjekk: Organisasjonene har ikke klaget inn Hege Storhaug til FN og ikke bedt om noen form for etterforskning eller straff. Document.no har slettet påstanden fra sin nettside.

Vi er uenige med Hege Storhaug. Men det kunne ikke falle oss inn å ta til orde for at hun skulle straffes for det hun har ytret. For Utdanningsforbundet er ytringsfrihet, innenfor rammene av norsk lov, en rettighet og verdi som vi stadig løfter frem.

Vi bruker ytringsfriheten aktivt selv, vi oppfordrer lærere og ledere i barnehage og skole til å bruke den og vi dyrker diskusjoner i klasserommet. Elevene skal vite og verdsette at det er en demokratisk verdi å kunne være uenige med hverandre.

Sivilsamfunnets alternative rapport til CERD 2018

  • Rapporten er et supplement til Norges 23.–24. periodiske rapport innlevert under artikkel 9 i FNs rasediskrimineringskonvensjon.
  • Bak skyggerapporten står mange organisasjoner med et vidt spekter av interessefelt; Redd Barna, JURK, det mosaiske trossamfunn mfl.
  • Utdanningsforbundet har spilt inn på andre temaer enn hatretorikk. Våre tema er utdanning for samene, for de mindreårige enslige asylsøkerne og tilsvarende, samt retten til tolketjenester innen utdanningssystemet.