Hva er fylkesstyrenes rolle og funksjon i framtida?

Fra venstre: Lene Hammergren Stensli, fylkesleder Akershus, Hans Johan Lieng, fylkesleder Sør-Trøndelag, Stine Christensen Holtet, sentralstyremedlem og nestleder av utvalg for organisasjonsutvikling, Tore Fjørtoft, sentralstyremedlem og leder av utvalg for organisasjonsutvikling, Hege Valås, nestleder i sentralstyret (leder for gruppen), Thore Johan Nærbø, lokallagsleder Ringsaker, Liss-Hege Bjørnø, lokallagsleder Rana, Geir Helge Lindgren, lokallagsleder Arendal og Bente Ingeborg Myrtveit, lokallagsleder Bergen.

En gruppe med tillitsvalgte fra alle nivå skal lage et utkast til en rolle- og funksjonsbeskrivelse for Utdanningsforbundets fylkesstyrer. Nestleder Hege Valås leder gruppa.

Publisert 07.01.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

– Målet med arbeidet er å bygge et enda sterkere forbund gjennom å gjøre oppgavene og funksjonene til fylkesstyrene tydeligere. Vi skal finne ut hvilke kjerneoppgaver fylkesstyrene bør ha i framtida, sier Hege Valås.

Godt tidspunkt

Gruppen består av fire lokallagsledere, tre fylkesledere og tre sentralstyremedlemmer. Den skal avlegge en rapport til sentralstyret innen 1. mai i år.

– I dag er fylkesstyrene veldig forskjellige. Målet er ikke at alle skal bli helt like, men at det skal være et minimum av felles oppgaver og funksjoner de forplikter å fylle. Vedtektene sier lite om dette og derfor trenger vi å se litt nærmere på det, sier Valås.

Det er sentralstyret som har nedsatt gruppen og utarbeidet et mandat. At det kommer samtidig med regionreformen er ikke tilfeldig.

– Vi tenker at det ikke finnes et bedre tidspunkt enn nå. Mange fylker skal slås sammen, og dermed også våre fylkeslag, og det er derfor en fin anledning til å gå gjennom dette, sier Valås.

Vil bli mer medlemsnære

For sentralstyret er det viktig å ha med tillitsvalgte fra alle nivå, for å sikre at alle perspektiv er ivaretatt. I mandatet ligger det også at gruppen både skal ha egne prosesser og involvere ulike tillitsvalgtgrupperinger underveis.

– Et av målene våre er å bli en mer medlemsnær organisasjon. Dette arbeidet er en måte å nærme seg dette på. Vi ønsker også å se på hvordan fylkesstyrene kan utvikles for å få større politisk handlingskraft, forteller nestlederen, som har fått spørsmål om dette er et forsøk på innsparing eller effektivisering av fylkesstyrene.

– Det er ikke det som er vårt mål, vårt mål er å utvikle en best mulig organisasjon for medlemmene våre, stadfester hun.

Dette er medlemmene:

Hege Valås, nestleder i sentralstyret (leder for gruppen)
Tore Fjørtoft, sentralstyremedlem og leder av utvalg for organisasjonsutvikling
Stine Christensen Holtet, sentralstyremedlem og nestleder av utvalg for organisasjonsutvikling
Hans Johan Lieng, fylkesleder Sør-Trøndelag
Gunn Reidun Tednes-Aaserød, fylkesleder Rogaland
Lene Hammergren Stensli, fylkesleder Akershus
Geir Helge Lindgren, lokallagsleder Arendal
Thore Johan Nærbø, lokallagsleder Ringsaker
Bente Ingeborg Myrtveit, lokallagsleder Bergen
Liss-Hege Bjørnø, lokallagsleder Rana