Høyere anslag på prisveksten i 2019

Gråhåret mann med briller, blå skjorte og dressjakke sitter ved en pult og kikker inn i kameraet.
Sjeføkonom Erik Orskaug i Unio er med i Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU). Foto: Unio

Prisene vil stige mer enn anslått. Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) har oppjustert anslaget på konsumprisveksten i 2019 til 2,4 prosent. I februar var anslaget 2.2 prosent.

Publisert 13.03.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

– Det er viktig at partene i lønnsoppgjøret har et best mulig anslag på hvor mye prisene vil stige når vi går til forhandlinger, sier sjeføkonom Erik Orskaug som er Unios medlem i TBU. TBU har oppjustert anslaget på konsumprisveksten i 2019 fra 2,2 til 2,4 prosent.

TBU har oppdaterte forutsetningene om utviklingen i elprisen, oljeprisen og kronekursen i den nye beregningen av konsumprisveksten.

– Alle de tre endringene trekker i retning av høyere prisvekst, men endringen i oljeprisforutsetningen trekker mest opp, sier Orskaug.

– Usikkerheten om konsumprisvekstanslaget er fortsatt stort. En annen utvikling i kronekursen og energiprisene vil påvirke konsumprisveksten. La oss håpe at vi ikke opplever det samme som i 2018 da økte el-priser nullet den fremforhandlede reallønnsveksten, slutter Unios sjeføkonom.

Pressemeldingen fra TBU finner du her