Gjør streikefondet grønnere

Nestleder Hege Valås sier det er viktig for Utdanningsforbundet å bidra til en etisk og bærekraftig samfunnsutvikling.

– Hensynet til klima, miljø og sosiale spørsmål er blitt stadig viktigere i forvaltningen av fondet vårt, sier nestleder Hege Valås.

Publisert 10.10.2019

Formålet med Utdanningsforbundets fond er å sikre organisasjonen finansiell styrke og slagkraft i kampen for bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Derfor kalles det gjerne streikefondet.
Utdanningsforbundets sentralstyre har nylig vedtatt en revidert forvaltningsstrategi for fondet. De etiske retningslinjene er nå flere og tydeligere enn før.

– Vi ønsker å medvirke til en bærekraftig samfunnsutvikling, og vi skal forbindes med en høy etisk standard, sier Utdanningsforbundets nestleder Hege Valås, som er medlem av fondsstyret.

I tråd med egen politikk

Streikefondet skal for eksempel ikke investere i selskap som bryter menneskerettighetene eller bidrar til alvorlig miljøskade. Utdanningsforbundet vil også unngå kommersielle aktører som bidrar til å svekke kvaliteten på offentlig utdanning nasjonalt eller internasjonalt.

– Det er viktig for oss å ha en forvaltning som er i tråd med vår egen politikk, både innen utdanning og andre områder. Vi har for eksempel en handlingsplan for klima og bærekraftig utvikling som vi følger opp, sier Valås.

Mindre fossilt og mer grønt

Den siste tiden har Utdanningsforbundet trappet ned investeringer i fossil energi.

– De globale aksjefondene som Utdanningsforbundet har investert i, er tilnærmet fossilfrie, men det er fortsatt noe fossil energi i de norske aksjefondene våre, ettersom børsen i Norge er sterkt preget av petroleumsvirksomheten, sier Hege Valås.

De fondsforvalterne som Utdanningsforbundet bruker skal følge krav om miljø, sosiale rettigheter og etisk forretningsprinsipper, såkalte ESG-krav. De skal ta utgangspunkt i FNs rammeverk for bærekraftig næringsvirksomhet, som blant annet bygger på ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. Investeringene skal videre gjøres på grunnlag av FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI).

Lederen av UN PRI skrev nylig i Financial Times at det er sannsynlig at det vil komme en brå og kraftig klimapolitikk innen 2025, og at investorer og selskaper må forberede seg på dette.

Lønner seg

Utdanningsforbundet søker aktivt etter bærekraftige investeringer, og oppfordrer våre fondsforvaltere til å være bevisst de forretningsmulighetene som ligger i bærekraftige løsninger.

Paal Christian Saastad, som er Utdanningsforbundets egen forvalter, forteller at det også er økonomisk lønnsomt å legge vekt på ESG-faktorer i forvaltningen. Det er Utdanningsforbundets erfaring etter å ha trappet opp kravene til ansvarlige og bærekraftige investeringer.

– Det synes også å være en økende aksept i finansbransjen, for at investeringer som tar hensyn til ESG – altså miljø, sosiale rettigheter og etiske forretningsprinsipper – gir høyere avkastning og ikke minst lavere risiko, sier Saastad.

Som et eksempel på etisk forretningsdrift viser han til at selskap som er gode på likestilling i ledelse og styrer, oftere er gode selskaper generelt.

Sitert

Hege Valås

2. nestleder