Enighet i KA

Forhandlingsleder Kristian Mollestad i Unio KA undertegner protokollen for lønnsoppgjøret 2019
Forhandlingsleder Unio KA Kristian Mollestad signerer protokoll fra forhandlingene sammen med Ingrid Tenfjord, direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA. Foto: Anna Grønvik/Presteforeningen

Partene i KA-området er kommet til enighet i årets lønnsforhandlinger. – Vi er fornøyd med at rammen på årets lønnsoppgjør i kirken ble lik rammen i stat og kommune, og at vi skal følge resultatene der når det gjelder pensjon og AFP, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Publisert 25.06.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

– Unio KA er opptatt av at Den norske kirke skal kunne fortsette å være en attraktiv arbeidsplass for arbeidstakere med høyere utdanning. Kirken står allerede overfor store rekrutteringsutfordringer og selv om lønn ikke er det eneste virkemiddelet for å bøte på dette, er det likevel viktig at vi holder tritt med lønnsnivået i offentlig sektor, sier Mollestad.

Om resultatet for fellesråd og menighetsråd

– Vi er bekymret for at vi også ved dette oppgjøret ser at avstanden til lønnsnivået i KS fortsatt er stort for mange av våre medlemmer som er ansatt i fellesråd og menighetsråd, sier Mollestad videre.

For å rekruttere og beholde ansatte med høy utdanning og kompetanse var det derfor viktig for Unio at partene måtte ta grep for å bedre lønnsnivå og lønnsutvikling for dette området i KA. Fordi avstanden mellom minste garantilønnsnivå i tariffområdet KA og tilsvarende i tariffområdet KS over tid har utviklet seg i negativ retning, var det i årets lønnsoppgjør likevel ikke økonomisk rom til å lukke dette gapet.

– Innenfor det økonomiske handlingsrommet var det ikke mulig å få til et tilsvarende lønnsløft for utdanningsgruppene som er gjort i kommunal sektor. Likevel får noen av våre medlemmer i fellesråd og menighetsråd en betydelig lønnsøkning, sier forhandlingsleder Mollestad.

Om resultatet for Den norske kirke (rettssubjektet)

– For Den norske kirke (rettssubjektet) har vi blant annet sett på utfordringen med lønnsutviklingen i stillinger uten ansiennitetsopprykk. Vårt krav var derfor at stillinger i denne gruppen skulle prioriteres særskilt i dette oppgjøret. Vi fikk gjennomslag for dette, med et generelt tillegg til alle på 3,2 prosent og ytterligere 0,9 prosentpoeng til ansatte i stillinger uten ansiennitetsopprykk, forteller Mollestad.

Generelt om resultatet

Den totale rammen i lønnsoppgjøret er omlag 3,2 prosent i begge områder. Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år, hverken i fellesrådssektoren eller for Den norske kirke (rettssubjektet).
Det vil bli forhandlet en ny sentral særavtale om pensjonsordninger for ansatte i fellesråd og menighetsråd, som skal bygge på tilsvarende avtale i KS. Avtalen skal gjelde fra 1. januar 2020.
For ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet) gjøres det nye vedlegg 5 i hovedtariffavtalen i staten gjeldende, dette omhandler pensjonsgivende tilleggslønn.

Resultatet skal godkjennes av de enkelte partene og svarfristen er fredag 5. juli.

Les mer om resultatet og se hele protokollen her