Digitale valg styrker demokratiet

I slutten av november ble Olaug Marie Myklebust valgt som nasjonal hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundets medlemmer i Statped. Dette er det tredje digitale valget i Utdanningsforbundet siden september 2019.

- I virksomheter hvor det skal velges hovedtillitsvalgte for alle medlemmene i hele landet, er det vanskelig å bringe sammen alle medlemmene til felles valgmøte. Det er derfor svært nyttig at vi kan holde digitale valg på nettsidene våre, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

- Tidligere måtte nasjonale hovedtillitsvalgte oppnevnes av det sentrale arbeidsutvalget. Den nye muligheten med digitale valg ivaretar organisasjonsdemokratiet på en mye bedre måte. Vi må se på alle mulighetene digitaliseringen gir for å utvikle oss som forbund, avslutter han.

Det vil bli avholdt flere digitale valg framover, innenfor flere områder og grupperinger i Utdanningsforbundet. I 2020 skal det blant annet gjennomføres digitale valg på hovedtillitsvalgte i de private barnehagekjedene Espira og Kanvas.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet