Debatt om press og dilemma i videregående opplæring

Hvordan opplever lærere og elever at dagens videregående opplæring fungerer? Hvilke tiltak anbefaler Liedutvalget, og hva kan politikerne bidra med? Kom på gratis seminar eller se debatten direkte her onsdag 3. april kl. 1800.

Publisert 03.04.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Press og dilemma i videregående opplæring – vi tar debatten!

Videregående opplæring skal sikre at alle elever får en opplæring som kvalifiserer dem til en jobb eller til videre studier, i tillegg forventes det at de skal forhindre utenforskap og skape gode samfunnsborgere. Samtidig vet vi at elever som starter i videregående opplæring er en mangfoldig gruppe, de har sammensatte utfordringer og ulike faglige ferdigheter. Hvordan kan videregående opplæring løse et så omfattende oppdrag?

Utdanningsforbundet inviterer til debatt i Lærernes hus i kveld, onsdag 3. april klokken 1800. Du kan følge debatten direkte her dersom du ikke har anledning til å komme.

 

Debatt om press og dilemma i videregående opplæring

Liedutvalget om videregående opplæring

Regjeringen oppnevnte i 2017 det såkalte «Liedutvalget». Utvalget skal vurdere om dagens modell for videregående opplæring møter arbeidslivets behov for kompetanse, fremmer lærelyst og motivasjon og legger til rette for at flest mulig fullfører og bestå.

Utvalget har levert sin første delinnstilling «Kvalifisert, forberedt og motivert», og Ragnhild Lied som leder utvalget leder også debatten på seminaret.

Vi har samlet politikere, skoleleder, lærere og elever. Det vil være mulig å stille spørsmål og komme med innspill til Lied og til de andre innlederne.

Delta i debatten og vær med å påvirke fremtidens videregående opplæring!

Programleder: Aslak Bonde
Målgruppe: Alle som har interesse for videregående opplæring

Se hele programmet og meld deg på her