Dårlig trygdeoppgjør i år igjen

Ingen fest for alderspensjonistene i Folketrygden etter at årets forhandlinger om økning i pensjonene er gjennomført. Unio ønsket de skulle fått mer å rutte med. Foto: iStock.

– Regjeringen Solberg tviholder på reguleringsregimet for alderspensjonene, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug etter at trygdedrøftingene ble avsluttet i dag. Regjeringen gir alderspensjonistene nær null i realinntektsvekst.

Publisert 21.05.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Resultatet fra årets trygdeoppgjør hisser med det opp landets pensjonister femte året på rad. De fire foregående årene har alderspensjonistene hatt nedgang i realinntekten. Høyre-Frp-Venstre-KrF-regjeringen tviholder på at underreguleringen av pensjonene skal være «0,75 prosent» under forventet lønnsvekst, istedenfor å regulere pensjonene direkte med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst.

Unio, LO og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon hadde også i år felles krav om regulering med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Det ville gitt pensjonistene i folketrygden mer.

Alderspensjonen kunne vært 8200 kroner høyere

– Vårt forslag ville oppfylt Stortingets intensjon om at pensjonistene skal ha halvparten av reallønnsveksten til lønnstakerne, sier sjeføkonom Orskaug.

Under regjeringen Solberg har regjeringen spart 7,5 mrd. kroner sammenliknet med om alderspensjonene hadde blitt regulert direkte med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. En gjennomsnittlig alderspensjon i folketrygden ville vært 8200 kroner høyere i dag om reguleringen hadde vært gjennomført på denne måten, viser Unios beregninger.

Unio , LO og FFO hadde en felles protokolltilførsel etter drøftelsene.

Her ser du resultatet av årets trygdedrøftelser

Les også sjeføkonomens notat om trygdedrøftingene på Unios side.

Økningen i grunnbeløp, minstepensjon og alderspensjon i 2019

  Økning per 1.   mai  2019  i pst                    

Økning per 1. mai 2019 i kr              

G og minste-pensjon fra           1. mai 2019                         Årsvekst fra 2018 til 2019        
Grunnbeløpet 3,07 pst 2 975 kr 99 858 kr 3,2 pst
Minstepensjonen 2,38 pst 4 626 kr 198 818 kr** 3,24 pst
Alderspensjonen* 2,30 pst     2,43 pst*

*Årsveksten gjelder alderspensjon for enslig

**Øker med 4000 kr til 202.818 kroner fra 1. september 2019