– Svært gledelig!

Utdanningsforbundet får endelig muligheten til å utvikle yrkesfagene videre når de nå kan være med i y-nemndene. Foto: Ole Walter Jacobsen.

Terje Skyvulstad er meget godt fornøyd med at Utdanningsforbundet endelig kan være med i yrkesopplæringsnemndene. – Dette har vi jobbet lenge for, sier Utdanningsforbundets nestleder.

Publisert 04.06.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Tirsdag behandlet Stortinget et regjeringsforslag om å endre opplæringsloven. Hensikten var at alle organisasjoner som er representert i Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæringen (SRY) får rett til å være representert i yrkesopplæringsnemndene (y-nemndene).

Et flertall av representantene støttet forslaget. APs og SVs representanter stemte imot.

– Det er svært gledelig at lærerorganisasjoner nå ser ut til å få rett til å være representert i yrkesopplæringsnemndene. Dette har vi jobbet lenge for.

– Det er viktig at sammensetningen av y-nemndene på en best mulig måte speiler bredden i arbeidslivet. Da er det naturlig å inkludere både partene i arbeidslivet, elev- og lærerorganisasjonene og skoleeiere, sier Terje Skyvulstad.

Målrettet arbeid

Utdanningsforbundet har altså jobbet lenge og målrettet for å få fast representasjon i de fylkesvise yrkesopplæringsnemndene (y-nemndene). Y-nemndene er faste, partssammensatte rådgivende organer som skal fremme kvalitet i fag- og yrkesopplæringen i det enkelte fylke. I dag er det fylkestingene som oppnevner y-nemndene og bestemmer hvordan de skal settes sammen. Arbeidslivets parter skal ha et flertall i nemndene, men i flere av fylkene har Utdanningsforbundet blitt nektet plass i y-nemndene.

– At lærerne er får bidra inn i arbeidet i y-nemndene er viktig for å sikre et best mulig samarbeid mellom skole og arbeidsliv, og at yrkesfagene utvikler seg både på elevenes og arbeidslivets premisser.

– For Utdanningsforbundet er det spesielt viktig å følge opp saker og ta initiativ som sikrer at elevene får et godt utdanningsvalg, styrke rekrutteringen til yrkesfagene, sikre bedre gjennomføring og bidra til flere læreplasser. Dette skjer best gjennom god dialog og godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Derfor er vår representasjon i y-nemnda viktig, understreker Skyvulstad.

Lang prosess

Forslaget om å lovfeste en rett som sikrer bredere representasjon i de fylkeskommunale yrkesopplæringsnemndene ble fremmet i Stortinget i april i år og har blitt behandlet i Utdannings- og forskningskomiteen i mai. Stortinget skal behandle forslaget for andre gang før det eventuelt vedtas en endring i opplæringsloven. Lovendringen vil sannsynligvis kunne tre i kraft før oppnevning av nye y-nemnder skjer i forbindelse med høstens kommune- og fylkestingsvalg.

– Erfaringen viser at den andre behandlingsrunden er en ren formalitet, så her tyder alt på at vi nå har fått på plass en lovendring som styrker lærernes stemme. Dette vil utvikle yrkesfagene videre, sier en fornøyd Terje Skyvulstad.

Her kan du lese mer om

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY).
Y-nemndene.

Sitert

Terje Skyvulstad

1. nestleder