Vi må ruste oss mot rasismen

– Arbeidet mot rasisme starter i skolen. Derfor arrangerer vi kurs om temaet 16.november, sier Ann Mari Milo Lorentzen. Foto: Arun Ghosh

– Det rasistiske angrepet på en synagoge i USA og nazistiske markeringer i Østfold i helgen aktualiserer arbeidet mot rasisme i skolen, sier Utdanningsforbundets Ann Mari Milo Lorentzen.

Publisert 29.10.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Utdanningsforbundet mener det er viktig at lærere og ledere har god kunnskap om hva rasisme er og hvordan det kan forebygges.

– Skolen bidrar til å forme unges menneskesyn og holdninger. Derfor er det viktig at vi tar tak i dette, sier Lorentzen som er leder av Utdanningsforbundets likestillings- og diskrimineringsutvalg. 

Mange unge opplever rasisme

– Mange barn og unge i Norge opplever regelmessig diskriminering. Det er alvorlig og helt uakseptabelt. Det er vårt ansvar å gjøre noe med dette. Skolen skal være en god arena for integrering, hvor alle er en del av fellesskapet og skal føle seg trygge, sier hun.

Lorentzen håper lærere, ledere og andre som jobber i skolen er seg sitt ansvar bevisst og sørger for å jobbe godt med dette temaet i skolehverdagen.

– Å bli utsatt for diskriminering og rasisme i skolen kan hindre læring og lage varige sår i unge sinn. Som utdannere kan vi ikke la dette skjeAnn Mari Milo Lorentzen

Vanskelig tema

Samtidig erkjenner hun at det kan være vanskelig å vite hvordan man som lærer skal takle slike problemer.

– Det er nok stor usikkerhet hos mange lærere knyttet til hvordan vi skal jobbe med dette. Derfor arrangerer vi nå et heldagsseminar for å lære mer om hva rasisme er og hvordan vi kan jobbe konstruktivt med dette i skolen, sier Lorentzen.

Arrangerer kurs i november

Lorentzen skal selv åpne seminaret om rasisme i skolen 16.november. Kurset er et samarbeid mellom Utdanningsforbundet, Antirasistisk senter og Pedagogstudentene. Blant innlederne er Magne Raundalen og lærer og forfatter Guro Sibeko.

Siste frist for påmelding

Ønsker du å delta på seminaret, må du være rask: Fristen for påmelding er allerede nå på onsdag, 31.10.

Ikke bortforklar

Lederen for Utdanningsforbundets likestillings- og diskrimineringsutvalg mener lærere må være tydelige og fronte gode og inkluderende verdier.

– Enhver situasjon som kan tolkes som rasisme skal det tas tak i. Rasisme må ikke bagatelliseres. Rasisme er verken humor eller sjargong, sier Lorentzen.

Mer om seminaret og påmelding her 

Sitert

Ann Mari Milo Lorentzen