Søk stipend fra Utdanningsforbundet

Visste du at medlemmer kan få inntil 20.000 kroner i stipend for videreutdanning? Søknadsfrist er 1. mai.

Du kan søke stipend fra både videreutdanningsfondet og Oslo Lærerinnelags fond. Det er litt ulike kriterier for de to stipendene, det kan du lese mer om under, men søknadsfristen for begge er 1. mai. Du sender søknad digitalt (krever innlogging).

Stipend fra Videreutdanningsfondet

Midlene skal nyttes til stipend til videreutdanning for medlemmer. Du kan få inntil kr 20.000,- til støtte for din videreutdanning.

Stipend kan tildeles medlemmer på grunnlag av følgende retningslinjer:

  • Søker må ha vært medlem i Utdanningsforbundet i minst 3 år. 
  • Videreutdanningen må tilsvare minst 60 studiepoeng (stp). 
  • Stipend kan utgjøre inntil 10 000 for 60 stp. og 20 000 for 120 stp. 
  • Søknad sendes Utdanningsforbundet på fastsatt skjema etter påbegynt videreutdanning, dog senest 6 måneder etter at utdanningen er avsluttet.
  • Tildelt stipend utbetales etter avsluttet og dokumentert gjennomført videreutdanning.
  • Søkere som tidligere har mottatt stipend fra Utdanningsforbundet prioriteres ikke før etter fem år.

Stipend kan tildeles søkere innenfor følgende to områder for 2018:

  • Praktisk estetiske fag og yrkesfag.
  • Minoritetsspråk, flerkulturell pedagogikk, migrasjonspedagogikk.

Søknader som ligger utenfor de prioriterte områdene vil ikke bli tatt med i årets tildeling.

Søk her (krever innlogging)

Stipend fra Oslo Lærerinnelags fond

Kvinner i grunnskolen fra hele Norge kan få støtte til videreutdanning og pedagogisk forskning relatert til grunnskolen.

Hvem kan søke?
Kvinnelige lærere ansatt i grunnskolen i Norge med en gjennomført og godkjent lærerutdanning kan søke om stipend til videreutdanning og forskning. Forskningen må være innenfor det pedagogiske området og være relatert til grunnskolen.

Videreutdanningen må tilsvare studium med minst 60 studiepoeng, og studiet må være innrettet mot grunnskolen eller være undervisningsfag i henhold til grunnskolens lærerplaner.

Søkere som tidligere er tildelt stipend fra Utdanningsforbundet, vil ikke bli vurdert for nytt stipend før etter tre år fra tidligere tildeling. Søkerne må ha vært medlem i Utdanningsforbundet de siste tre år.

Hvilke søknader prioriteres?
Søknader som gjelder utdanning og forskning innenfor områdene likestilling og kjønn og kjønnsperspektivet i pedagogikken, vil bli høyt prioritert. Det samme gjelder for doktorgradsstudier.

Før utløp av den årlige søknadsfristen, som er 1. mai, må videreutdanningen være påbegynt, og forskningen må ha startet opp, eller oppstart må være planlagt. Utbetaling av stipend til masterstudier og forskning kan fordeles over flere år.

Les mer og søk her (du må logge inn for å søke)