Sliter med å rekruttere rektorer

Mann med grått hår og blå skjorte og grå dress.
– Rektorer har opplevd at de har lite pedagogisk handlingsrom, fordi de blir satt til å gjøre rene driftsoppgaver, sier Tormod Korpås til NRK. Foto: Eli Kristine Korsmo

– Det er dypt alvorlig at kommuner i hele landet sliter med å rekruttere rektorer, sier Tormod Korpås i Utdanningsforbundet til NRK. Bedre lønn og arbeidsbetingelser må på plass, mener han.

Publisert 27.01.2020

Siden 2005 har Utdanningsforbundet sett en negativ utvikling der søkerlistene blir kortere, og færre og færre av søkerne er kvalifiserte, skriver NRK Rogaland 22. januar.

Få søkere til rektorjobbene: – Rektorer må skifte lyspærer og strø fortauet (nrk.no 22. januar)

Leder i Utdanningsforbundets lederråd, Tormod Korpås, tror kvalifiserte søkere vegrer seg for å søke på jobbene.

– Rektorer har opplevd at de har lite pedagogisk handlingsrom, fordi de blir satt til å gjøre rene driftsoppgaver. Vi har fått tilbakemeldinger fra rektorer som må skifte lyspærer og strø fortauet. Eller som må gå ut med søpla fordi de er de siste som går fra jobben, sier han til NRK.

– Det som før var et problem i små kommuner, er nå et problem i store byer, sier Korpås.
Kommunalsjef i Vindafjord kommune Nils Erik Eide kjenner godt til korte søkerlister når rektorstillinger skal besittes.

– Når du har en eller to søkere på søkerlista er det klart det er lite å velge mellom. Vi lyser ofte ut en gang til, og må oppfordre folk til å søke, sier han til NRK.

Skolene trenger god skoleledelse

De siste årene er det kommet både lærernorm, kompetansekrav og masterutdanning for lærerne. Lærerne er viktige, men vi må ikke glemme rektor, mener Korpås.

– Selv om du har høy kompetanse på lærerne og høy lærerdekning får vi ikke gode skoler uten profesjonell skoleledelse. All skoleforskning viser det, sier han til NRK.

Utdanningsforbundet har gjort en undersøkelse blant skoleledere. Den viser blant annet at:

  • Åtte av ti skoleledere svarer at arbeidsmengden har økt de siste tre årene
  • Syv av ti opplever ikke å ha tilstrekkelig tid til pedagogisk ledelse og utviklingsarbeid
  • Åtte av ti opplever at praktiske gjøremål stjeler mye tid som heller skulle ha vært brukt på pedagogisk ledelse

Les hele undersøkelsen her

Må ha bedre arbeidsbetingelser

NRK har også snakket med utdanningsdirektør i KS, Erling Barlindhaug. Ifølge NRK mener han de positive sidene med å være rektor ikke blir tydelig nok kommunisert.

KS har nylig lansert et nytt lederutviklingsprogram, Led skole. Barlindhaug tror at det å utvikle ledergrupper i skolen vil gjøre rektorstillingen mer attraktiv.

Tormod Korpås mener det ikke er nok å snakke opp rektorjobben. To forhold som må på plass for å bedre rekrutteringen: Høyere lønn og bedre arbeidsbetingelser.

– Dette er noe vi i Utdanningsforbundet jobber for, sier han.

 

Sitert

Tormod Korpås