Se seminaret om fagfornyelsen i samisk

Utdanningsforbundet arrangerer for tiden en rekke seminarer om fagfornyelsen. I dag er det samisk som er temaet. Kom, eller følg seminaret på våre nettsider.

Publisert 09.04.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Da det ble vedtatt at læreplanene skulle fornyes, var Stortinget tydelige på at lærerne og lederne i skoleverket skulle involveres i utformingen. Flere tusen innspill ble sendt inn i de to første rundene høsten 2017, og nå begynner utkastene til kjerneelementer å ta form.

Kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen.

Her kan du lese mer om fagfornyelsen: https://www.utdanningsforbundet.no/var-politikk/fornying-av-lareplanene/

Nå avholder Utdanningsforbundet en rekke debatter og seminarer om fagfornyelsen over det ganske land. Det første ble arrangert mandag 29. januar i Lærernes Hus, som var fullsatt. Både dette og de neste seminarene om fagfornyelsen kan sees direkte eller i opptak.

Se videoene fra alle seminarene her. https://www.utdanningsforbundet.no/var-politikk/fornying-av-lareplanene/se-alle-vare-seminarer-om-fagfornyelsen/ 

I dag er det tur for samisk, og seminaret avholdes også i Kautokeino med oppstart 17.30. Det er åpent av alle, og kan også følges på stream:

Se seminaret om fagfornyelsen og samiske fag

Program

  • Åpning v/ Kari Lium, fylkesleder i Utdanningsforbundet Finnmark/Finnmárku Oahppolihttu

  • Kort presentasjon av fagfornyelsen v/ Ann Britt K Berlin Utdanningsforbundet

  • Orientering fra kjerneelementgruppe for samisk språk v/ Karen Inga Eira fra senter for samisk i opplæringen

    • Presentasjon av oppdraget, arbeidet og prosessen i arbeidet så langt • Hva består fagets kjerneelementer av og hvorfor er disse valgt? Hva sier dette om fagets egenart? • Hvordan tenkes det om dybdelæring? 
    • Tverrfaglige temaer; på hvilken måte kommer de inn i faget? • Hvordan er sammenhengen mellom dette faget og overordnet del? •Sammenhengen mellom mål – vurdering

  • Kommentarer til høringsforslaget v/ May Britt Hansen Balto
  • Workshop hvor deltakerne diskuterer utkast til kjerneelementer for samiske fag, og oppfordres til å legge inn sine meninger og innspill på UDIRs åpne høringsblogg. https://hoering.udir.no/Hoering/v2/197 

  • Oppsummering, avslutning v/ fylkesleder Kari Lium

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." (Utdanningsdirektoratet)

Våre ressurser til arbeid med fagfornyelsen

Les mer om fornyelsen av læreplanverket