Video: Se seminaret om fagfornyelsen i musikk

Utdanningsforbundet arrangerer for tiden en rekke seminarer om fagfornyelsen.

Utdanningsforbundet arrangerer en rekke seminarer om fagfornyelsen. I Bergen ble forslagene til kjerneelementene for musikk gjennomgått.

Publisert 14.03.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Da det ble vedtatt at læreplanene skulle fornyes, var Stortinget tydelige på at lærerne og lederne i skoleverket skulle involveres i utformingen. Flere tusen innspill ble sendt inn i de to første rundene høsten 2017, og nå begynner utkastene til kjerneelementer å ta form. Kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen.

Klikk her for å lese mer om fagfornyelsen.

Nå skal Utdanningsforbundet avholde en rekke debatter og seminarer om fagfornyelsen over det ganske land. Det første ble arrangert mandag 29. januar i Lærernes Hus, som var fullsatt. Både dette og de neste seminarene om fagfornyelsen kan sees direkte eller i opptak.

Nylig var temaet musikk, og seminaret ble avholdt i Bergen. Seminaret var åpent for alle, og kan sees om igjen nedenfor:

Se seminaret om fagfornyelsen i musikk

Program

Åpning

Kort presentasjon av fagfornyelsen

v/ Mildrid Beate Kronborg Økland, nestleder, Utdanningsforbundet Hordaland

Orientering fra kjerneelementgruppen for musikkfaget

v/Geir Sigvard Salvesen, instituttleder ved Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Sørøst-Norge

  • Hva består musikkfagets kjerneelementer av og hvorfor er disse valgt? 
  • Hva sier dette om fagets egenart?  • Hvordan tenkes det om dybdelæring? 
  • Tverrfaglige temaer på hvilken måte kommer de inn i faget?
  • Hvordan er sammenhengen mellom musikkfaget og overordnet del? 
  • Sammenhengen mål – vurdering

Kommentarer til høringsforslaget
Plenumsdiskusjon

Møteleder: Tjalve Gjøstein Madsen, høgskolelektor Høgskulen på Vestlandet

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." (Utdanningsdirektoratet)