Video: Se seminaret om fagfornyelsen i kroppsøving

Utdanningsforbundet arrangerer for tiden en rekke seminarer om fagfornyelsen. (Illustrasjonsfoto.)

Utdanningsforbundet arrangerer for tiden en rekke seminarer om fagfornyelsen. Onsdag var det kroppsøving som var temaet, se sendingen om igjen her.

Publisert 04.04.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Da det ble vedtatt at læreplanene skulle fornyes, var Stortinget tydelige på at lærerne og lederne i skoleverket skulle involveres i utformingen. Flere tusen innspill ble sendt inn i de to første rundene høsten 2017, og nå begynner utkastene til kjerneelementer å ta form.

Kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen.

Her kan du lese mer om fagfornyelsen. 

Utdanningsforbundet avholder en rekke debatter og seminarer om fagfornyelsen over det ganske land. Det første ble arrangert mandag 29. januar i Lærernes Hus, som var fullsatt. Både dette og de neste seminarene om fagfornyelsen kan sees direkte eller i opptak.
 

Se sendingen her:

Program

18.00-18.05 Velkommen ved Ann Britt K Berlin, Utdanningsforbundet

18.05-18.15  Presentasjon om fagfornyelsen, ved Turid Buan Øfsti, sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet

18.15-18.50 Presentasjon av kjerneelementer i kroppsøving, ved Hilde Marie Schjerven, leder i kjerneelementgruppen for kroppsøving

18.50-19.00 Pause

19.00-19.30 Kommentarrunde ved Kjell Evensen, Øyer ungdomsskole og Tor–Arne Midtgarden, Frogn videregående skole


19.30-20.00 Workshop: Deltakerne ser på utkast til kjerneelementer i faget, og oppfordres til å legge inn sine meninger og innspill på UDIRs åpne høringsblogg. Runde i plenum med kommentarer fra salen.

20.00-20.30 Evt oppsummering, avslutning

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." (Utdanningsdirektoratet)

Les mer om fornyelsen av læreplanverket

Våre ressurser til arbeid med fagfornyelsen