Video: Se seminaret om fagfornyelsen i KRLE

Utdanningsforbundet arrangerer for tiden en rekke seminarer om fagfornyelsen. (Illustrasjonsfoto.)

Utdanningsforbundet arrangerer for tiden en rekke seminarer om fagfornyelsen. I dag er det KRLE temaet i Kristiansand. Kom, eller følg her på stream!

Publisert 21.03.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Da det ble vedtatt at læreplanene skulle fornyes, var Stortinget tydelige på at lærerne og lederne i skoleverket skulle involveres i utformingen. Flere tusen innspill ble sendt inn i de to første rundene høsten 2017, og nå er utkastene til kjerneelementene klare. Kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen.

Her kan du lese mer om fagfornyelsen.


Utdanningsforbundet for tiden avholde en rekke debatter og seminarer om fagfornyelsen over hele landet. Det første ble arrangert mandag 29. januar i Lærernes Hus, som var fullsatt. Både dette og de neste seminarene om fagfornyelsen kan sees direkte eller i opptak.

I dag er det tur for KRLE, og seminaret avholdes i Kristiansand med oppstart 18.00. Det er åpent av alle, og kan også følges på stream her.

På seminaret, hvor du finner programmet her, vil Svein Ove Olsen holde åpningen, mens Silje Gran Aanensen har innledningen om fagfornyelsen. Trine Anker fra kjerneelementgruppen for KRLE vil gi en orientering om arbeidet i gruppen, før det blir kommentarer og plenumsdiskusjon.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Opptaket fra seminaret vil legges ut her i ettertid.

Utdanningsforbundet oppfordrer ledere og lærere til å følge seminarene og ta aktivt del i prosessen rundt fagfornyelsen i den åpne høringsprosessen.

Se seminaret om KRLE / Religion og etikk her:

Program 

 • Åpning v/ Svein Ove Olsen, leder, Utdanningsforbundet Vest-Agder

 • Kort presentasjon av fagfornyelsen v/Silje Gran Aanensen, kontaktperson grunnskole, Utdanningsforbundet Vest-Agder

 • Orientering fra kjerneelementgruppen for KRLE / religion og etikk
  • v/Trine Anker, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved MF
  • Hva består fagets kjerneelementer av og hvorfor er disse valgt? 
  • Hva sier dette om fagets egenart? 
  • Hvordan tenkes det om dybdelæring? 
  • Tverrfaglige temaer på hvilken måte kommer de inn i faget? 
  • Hvordan er sammenhengen mellom dette faget og overordnet del?
  • Sammenhengen mål – vurdering
 • Kommentarer til høringsforslaget
  • v/ Kari Grete Håkonsen Repstad, universitetslektor
  • v/Ole Christian Hagen, lærer, Sogndalen skole
 • Plenumsdiskusjon

Møteleder: Svein Ove Olsen, leder, Utdanningsforbundet Vest-Agder

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." (Utdanningsdirektoratet)

Les mer om fornyelsen av læreplanverket

Våre ressurser til arbeid med fagfornyelsen