Video: Se seminaret om fagfornyelsen i samfunnsfag

Utdanningsforbundet arrangerer for tiden en rekke seminarer om fagfornyelsen.

Utdanningsforbundet arrangerer for tiden en rekke seminarer om fagfornyelsen. Nylig ble samfunnsfag og kjerneelementene gjennomgått på Lærernes hus. Se seminaret om igjen her.

Publisert 15.03.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Utdanningsforbundet arrangerer for tiden en rekke seminarer om fagfornyelsen. Nylig var det samfunnsfag som var temaet. 

Følg seminaret om fagfornyelsen og samfunnsfag

Presenterer kjerneelementer

Da det ble vedtatt at læreplanene skulle fornyes, var Stortinget tydelige på at lærerne og lederne i skoleverket skulle involveres i utformingen. Flere tusen innspill ble sendt inn i de to første rundene høsten 2017, og nå er utkastene til kjerneelementene klare. Kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen.

Her kan du lese mer om fagfornyelsen. 

Utdanningsforbundet for tiden avholde en rekke debatter og seminarer om fagfornyelsen over hele landet. Det første ble arrangert mandag 29. januar i Lærernes Hus, som var fullsatt. Både dette og de neste seminarene om fagfornyelsen kan sees direkte eller i opptak.

Nylig var det samfunnsfag som stod på programmet, og seminaret ble avholdt i Lærernes Hus i Oslo. Det var åpent for alle, og kan nå ses om igjen på våre nettsider.

På seminaret holdt Torbjørn Ryssevik en innledning om fagfornyelsen, mens Judith Klein presenterte kjerneelementer i samfunnsfag. Etter en runde med kommentarer fra Espen Torsteinsbø Hansen og Nina Caspari ble det arrangert en workshop for oppsummeringen. 

Program

  • 18.00-18.05 Velkommen ved Ann Britt K Berlin,  Utdanningsforbundet
  • 18.05-18.15  Presentasjon om fagfornyelsen, ved Torbjørn Ryssevik, Utdanningsforbundet    
  • 18.15-18.50 Presentasjon av kjerneelementer i samfunnsfag, ved Judith Klein, representant fra UDIRs kjerneelementgruppe i samfunnsfag
  • 18.50-19.00 Pause 
  • 19.00-19.30 Kommentarrunde ved Espen Torsteinsbø Hansen, Skullerud ungdomsskole og Nina Caspari, Foss videregående skole   
  • 19.30 – ca 20.00 Workshop: Deltakerne ser på utkast til kjerneelementer i faget, og oppfordres til å legge inn sine meninger og innspill på UDIRs åpne høringsblogg. Runde i plenum med kommentarer fra salen.
  • 20.00 – 20.30 Evt oppsummering, avslutning

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." (Utdanningsdirektoratet)