Video: Se seminaret om fagfornyelsen i matematikk

Utdanningsforbundet arrangerer for tiden en rekke seminarer om fagfornyelsen. Nylig var matematikk temaet under et seminar i Trondheim, se det om igjen på våre nettsider.

Publisert 20.03.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Da det ble vedtatt at læreplanene skulle fornyes, var Stortinget tydelige på at lærerne og lederne i skoleverket skulle involveres i utformingen. Flere tusen innspill ble sendt inn i de to første rundene høsten 2017, og nå er utkastene til kjerneelementene klare. Kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen.

Se seminar om fagfornyelsen og matematikkfaget

Her kan du lese mer om fagfornyelsen. https://www.utdanningsforbundet.no/var-politikk/fornying-av-lareplanene/


Utdanningsforbundet for tiden avholde en rekke debatter og seminarer om fagfornyelsen over hele landet. Det første ble arrangert mandag 29. januar i Lærernes Hus, som var fullsatt. Både dette og de neste seminarene om fagfornyelsen kan sees direkte eller i opptak.

20. mars var det matematikk som var temaet for seminaret, og dette ble avholdt i Trondheim. Fylkesleder i Sør-Trøndelag, Hans Lieng, innledet, mens Preben Pettersen Uthus holdt en kort innledning om fagfornyelsen. Ingeborg Sletta fra kjerneelementgruppen for matematikk ga en orientering om arbeidet i gruppen, før det ble satt av tid til kommentarer og plenumsdiskusjon.

Utdanningsforbundet oppfordrer ledere og lærere til å følge seminarene og ta aktivt del i prosessen rundt fagfornyelsen i den åpne høringsprosessen.

Program

Åpning v/ Hans Lieng, fylkesleder, Utdanningsforbundet Sør- Trøndelag

Kort presentasjon av fagfornyelsen v/ Preben Pettersen Uthus, Utdanningsforbundet Sør- Trøndelag

Ingeborg Sletta, universitetslektor ved NTNU og representant i kjerneelementgruppen for matematikk vil gi en orientering om arbeidet i gruppen.

Hva består kjerneelementene i matematikkfaget av og hvorfor er disse valgt? Hva sier dette om fagets egenart? Hvordan tenkes det om dybdelæring? Tverrfaglige temaer på hvilken måte kommer de inn i faget? Hvordan er sammenhengen mellom matematikk og overordnet del? Sammenhengen mål – vurdering.

Kommentarer til høringsforslaget
Plenumsdiskusjon

Møteleder: Hans Lieng, fylkesleder, Utdanningsforbundet Sør- Trøndelag

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." (Utdanningsdirektoratet)

Les mer om fornyelsen av læreplanverket

Våre ressurser til arbeid med fagfornyelsen