Revidert nasjonalbudsjett: 700 millioner til nye lærere

Det skal inn over 2000 nye lærere kommende skoleår. Nå bevilger regjeringen nye midler til dette. Illustrasjonsfoto fra Ruseløkka skole: Ole Walter Jacobsen.

I fjor høst ble det vedtatt en lærernorm i budsjettforliket. Tirsdag presenterte regjeringen hvor mye de avsetter til økt lærerdekning.

Publisert 15.05.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Regjeringen presenterte tidligere i dag sitt reviderte nasjonalbudsjett. Blant de punktene det var knyttet mest spenning til, var hvor mye som ville avsettes til å få nye lærere på plass.

Tirsdag kom svaret: 200 millioner i «friske midler», samt 500 millioner som allerede er bevilget til tidlig innsats i skolen – altså 700 millioner totalt.

Steffen Handal sier seg fornøyd med det som nå kommer.

– Det er bra at regjeringen har lagt på friske midler for å finansiere lærernormen.  Det var allerede gitt tydelige signaler på at de øremerkede midlene til tidlig innsats skulle brukes til å finansiere den nye normen. At regjeringen legger på ekstra midler på toppen av dette, er positivt. Det ser nå ut til at det er nok penger til å finansiere lærernormen.

– Rettferdig fordeling

Utdanningsforbundet leder mener også fordelingen synes å virke fornuftig. Kommuner som alt har oppfylt normen, skal også få midler. Regjeringen sier de ikke vil straffe kommuner som har brukt pengene til tidlig innsats.

– Selv om vi ikke kjenner detaljene, så ser det ut til at pengene blir rimelig og rettferdig fordelt mellom kommunene. Vi mener det er fornuftig at regjeringen har valgt en mellomløsning som hverken straffer kommuner som har brukt penger til økt lærertettheten, eller premierer de som har sittet på gjerdet og gjort lite for å øke lærertettheten.

Midlene er øremerket, noe Utdanningsforbundet mener er riktig i startfasen.

– Når lærernormen nå blir lovfestet, er det naturlig at midlene på sikt blir lagt inn i rammetilskuddet. Utdanningsforbundet mener det er positivt at midlene de første årene fortsatt blir øremerket.

Flest til storområder

Økt lærertetthet vil komme svært mange kommuner til gode, spesielt de største stedene. Oslo får 494 nye årsverk, mens Bærum 94, Bergen 80. Også Stavanger og Tromsø vil merke en betydelig økning i lærertettheten. Totalt i vil det være behov for om lag 2300 nye lærere i landet.


– Når kommunene nå får de nødvendige midlene, forventer vi at de intensiverer arbeidet med å rekruttere flere lærere, sier Handal.

Den nye lærernormen sier det maksimalt skal være 16 elever per lærer fra 1.–4. trinn, og maksimalt 21 elever per lærer fra 5.–10. trinn fra august 2018. Fra høsten 2019 økes lærertettheten ytterligere, og det blir maksimalt 15 elever per lærer på 1.–4. trinn, og maksimalt 20 elever per lærer på 5.–10. trinn.

Du kan lese revidert nasjonalbudsjett her.

 

 

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet