Prosessen fram til landsmøtet 2019

God stemning: Landsmøtet er ikke bare alvor, men også glede og felleskap. Her får artisten Jarle Bernhoft delegatene til å svinge seg på landsmøtet i 2015. Foto: Tom-Egil Jensen

I begynnelsen av november neste år avholder Utdanningsforbundet landsmøte på Lillestrøm. Før den tid er det en stor jobb som skal gjøres i alle ledd av organisasjonen. Under har vi listet opp de viktigste milepælene i denne prosessen.

Publisert 07.11.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

  • Innen utgangen av mars 2019 avholder lokallagene sine årsmøter. Der velger man bl.a. delegater til årsmøtet i fylkeslaget.
  • 1. april vil tid og sted for landsmøtet bli kunngjort sammen med et foreløpig forslag til saksliste.
  • I løpet av mai 2019 vil fylkeslagene avholde sine årsmøter. I tillegg til valg av fylkesleder velger man delegater til landsmøtet.
  • I juni er det frist for fylkeslagene å melde saker man ønsker skal behandles på landsmøtet, dette gjelder også om man ønsker endringer i vedtektene.
  • I slutten av august (10 uker før landsmøtet) kunngjør sentralstyret den endelige saklista for landsmøtet.
  • I slutten av september (6 uker før landsmøtet) kunngjør sentralstyret sin endelige innstilling til saker som skal opp på landsmøtet.
  • I begynnelsen av oktober (4 uker før landsmøtet) kunngjør valgkomiteen sin innstilling til hvem som skal inneha de ulike vervene det skal stemmes over på landsmøtet.
  • 4.–7. november 2019: Utdanningsforbundets 6. ordinære landsmøte blir avholdt på Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

Landsmøtet omfatter de 13 medlemmene av sentralstyret og 180 delegater valgt av fylkeslagene. I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat / samisk utvalg, tre representanter for studentorganisasjonen og tre representanter for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare de valgte delegatene og sentralstyret, men sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Utdanningsforbundets vedtekter som omhandler melding og regnskap fra sentralstyret.