Pedagognorm i barnehagen – styrernes dilemma

Tilstrekkelig grunnbemanning er nødvendig for at barnehagene skal kunne dra nytte av flere pedagoger til barnas beste. Foto: Linda Cartridge

«Variasjonene er store og utfordringene forskjellige, men det er ett tema som engasjerer alle styrere jeg har møtt: Barnehagelærernormen og dens konsekvenser.», skriver lederrådets Tormod Korpås.

Publisert 21.03.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Det siste året har jeg snakket med mange styrere i barnehager landet rundt. De har ansvar for offentlige, ideelle og kommersielle barnehager, for små barnehager med knapt 20 barn til store basebarnehager med flere hundre barn. Variasjonene er store og utfordringene forskjellige, men det er ett tema som engasjerer alle styrere jeg har møtt: Barnehagelærernormen og dens konsekvenser. 

Det er vel kjent at Utdanningsforbundet lenge har jobbet for å øke andelen lærere i barnehager, og fra 1. august i år blir det altså lovfestet en norm med minst 43 prosent barnehagelærere – et godt skritt på veien mot de 50 prosent som er vår målsetting. Dette er viktig for å styrke den faglige kompetansen i barnehagene, men også en kilde til bekymring hos styrere – som beskriver en hverdag med lav grunnbemanning, lange åpningstider og knapt med planleggingstid.  

Bemanningen i barnehagene har vært under press i mange år ved at barnetallet har økt og åpningstida er blitt lengre. Samtidig opplever mange både vikarrestriksjoner og reduserte ressurser til ledelse og administrasjon. Flere pedagoger kan derfor medføre flere plantimer borte fra barnegruppa, og det er utfordrende. 

En styrer beskriver det slik: Barn har behov for at voksne har tid til dem når de kommer om morgenen og på ettermiddagen når de kanskje er litt slitne. Foreldrene har behov for tid til å snakke om hvordan deres barn har hatt det i dag. Pedagogene slites mellom krav til planlegging og krav til tilstedeværelse for barna, for assistenter og fagarbeidere, og for foreldrene. De opplever at det er vanskelig å forlate avdelingen for å planlegge arbeidet når de ser det er behov for flere voksne her og nå for barna. Styrerne har ansvar for at pedagogene får tid til planlegging, og for at hele personalet får anledning til å samarbeide om oppfølging av barna, men dette er utfordrende i en situasjon hvor personaltettheten er for dårlig. 

Utdanningsforbundet er opptatt av dette, og vi mener tilstrekkelig grunnbemanning er nødvendig for at barnehagene skal kunne dra nytte av flere pedagoger til barnas beste. Det er også helt avgjørende for å møte de ambisiøse krav og forventninger som stilles til dagens barnehager. 

Vi jobber derfor aktivt for en ny, lovfestet bemanningsnorm som skal bli gjeldende for hele barnehagens åpningstid.

Tormod Korpås
Leder, Utdanningsforbundets lederråd