PBL: Intensjonsavtale om pensjon på plass

Illustrasjonsbilde
Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta er enige med PBL om veien til ny pensjon. Fra venstre: Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Anne Lindboe, PBL, Trond Ellefsen, Delta og Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet. (Foto: Utdanningsforbundet).

Utdanningsforbundet er sammen med Fagforbundet og Delta enige med PBL om hvordan man skal komme fram til en ny pensjonsordning for PBL-området under mellomoppgjøret i 2019.

Publisert 19.12.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, sier partene nå har gjort et godt stykke arbeid som gjør det lettere å få på plass en varig pensjonsordning i PBL-området neste år.

— Selv om pensjon har vært en sentral del av forhandlingene med PBL i årevis, har vi ikke klart å få på plass en langsiktig og god pensjonsløsning for våre medlemmer. Med intensjonsavtalen som nå foreligger, har vi gode forutsetninger for å klare det i neste års lønnsoppgjør, sier han.

Se hele avtalen her

En del av årets lønnsoppgjør

Da partene forhandlet tidligere i år ble man enige om alt, unntatt pensjon. Men partene forpliktet seg til et samarbeid om pensjon der lederne i Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og PBL skulle møtes regelmessig framover. Tirsdag denne uken møttes partene på nytt, og klarte da å bli enige om en avtale som skal styre det videre arbeidet med pensjon.

Avtalen legger klare føringer om hva den nye pensjonsavtalen skal inneholde, og gir også partene en stram tidsplan for enighet innen mellomoppgjøret til våren. Målet er at en ny ordning trer i kraft samtidig som den nye pensjonen i offentlig sektor, altså 1. januar 2020.

 

Dette er partene enige om

Barnehagepensjonen skal bygge på følgende:

  • Alle år i jobb skal gi alderspensjonsopptjening, og pensjonsutbetalingene skal være livsvarige
  • Opptjening skal skje «fra første krone», og være kjønnsnøytral
  • Pensjon skal kunne tas ut fleksibelt, p.t fra fylte 62 år, og skal kunne kombineres med arbeidsinntekt
  • Barnehagepensjonen skal kunne innføres fra 01.01.2020


Føringer for prosessen videre:

  • Partene er etter forhandlingene enige om mange av de viktigste prinsippene for den nye PBL-pensjonen
  • Alderspensjonselementet skal reguleres med avkastning, både i opptjenings- og utbetalingstiden
  • Dagens AFP skal gradvis tilpasses nivåene i ny AFP i offentlig og privat sektor ved å gi et pensjonstillegg på toppen av ordinær alderspensjon
  • Uføreytelser og barnepensjon videreføres som i dagens HTA
  • Ektefelle- og samboerpensjon søkes erstattet med en økning i gruppelivsforsikringen
  • Partene skal videreutvikle seniortiltak i PBL-området. Det skal blant annet ses på innretning av ordningen, uttakstidspunkt i forhold til prinsipp om levealdersjustering, og omfang

Lønnsoppgjøret 2018 i PBL
18. august i år startet lønnsoppgjøret mellom PBL og de tre fagforbundene som organiserer medlemmer i PBL-området. PBL består av om lag 27.500 ansatte i 1750 medlemsbarnehager.

I løpet av to dager var målet å bli enige om lønn, pensjon og øvrige bestemmelser i hoved- og hovedtariffavtalen for PBL-området. Det ble de ikke og tok derfor pause i forhandlingene fram til 10. september.

Da forhandlingene startet opp igjen ble partene enige om rammene for lønnsoppgjøret, men kom ikke i mål med pensjon.

18. Desember ble partene enige om en avtale som legger føringer for hvordan man skal bli enige om pensjon i neste års lønnsoppgjør.

Sitert

Terje Skyvulstad

1. nestleder