Steffen Handal om fagfornyelsen: – Alle bør delta

Portrett av Steffen Handal
DELTA MED INNSPILL: - I denne prosessen skal ikke Utdanningsforbundet tale med én stemme, sier Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet.

- Dette er et veldig viktig arbeid. Det handler om å blinke ut hva det er som er det sentrale, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Publisert 06.03.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Her kan du gi innspill direkte til Udir

Skolefagene er i endring, og du kan påvirke hvordan de skal bli til slutt.

Nå har siste utkast til kjerneelementene for fagene i grunnskolen og videregående kommet, og Utdanningsforbundets leder minner om at statsråd Thorbjørn Røe Isaksen kalte arbeidet med fagfornyelsen for «slaget om faget».

- Vi har ikke god tid, fristen er 17. april for å gi innspill til fagene. Min oppfordring til alle skoler og lærere blir: Sett av tid til dette, prioriter noe dere vil engasjere dere i og delta, sier Handal.

- Ikke én stemme

I de nye læreplanene er hensikten at utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse skal forsterkes.  Fagene skal gjøres mer relevant, prioriteringene skal bli tydeligere og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre.

- I denne prosessen skal ikke Utdanningsforbundet tale med én stemme. Dette dreier seg om faglige vurderinger, og da er det både viktigere og riktigere at profesjonsstemmene kommer fram enn at de sier det samme, sier Handal.

Høsten 2020 skal nye læreplaner tas i bruk i norske skoler. Arbeidet med nye læreplaner har engasjert bredt. Omtrent 2800 innspill kom i forbindelse med de to første innspillsrundene, mange av dem fra lærere. Det er gjort endringer i alle fag i det det siste utkastet til fagenes kjerneelementer som nå er lagt fram av Utdanningsdirektoratet. Les mer her https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2018/--gi-dine-innspill-om-fagene/  

- Klare mål

I Utdanningsforbundet er det ryddet mye plass til jobbingen med de nye læreplanene. Det er arrangert seminarer om fagfornyelsen og det er flere på trappene.

- Vi har likevel klare mål for vårt engasjement i dette, og de samsvarer med det som er Stortingets bestilling, sier Handal, og lister opp:

  • Færre mål i det enkelte fag
  • Styrket verdiorientering
  • Styrket tverrfaglighet
  • Tilrettelegging for dybdelæring    

I 2015 krevde det regjeringsoppnevnte Ludvigsen-utvalget en kraftig slanking av skolefagene, og arbeidet ble igangsatt høsten 2016 av Utdanningsdirektoratet med egne faggrupper for hvert fag.

Tverrfaglige tema

Utover å kutte, ble arbeidsgruppene bedt om å få tre nye tverrfaglige tema inn i alle fag: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

Nå er det altså siste etappe for å kunne gi innspill til valg og prioriteringer gjort i de ulike fagene.  Når denne runden er over etter fristen 17. april, skal Kunnskapsdepartementet i juni fastsette de endelige kjerneelementene i fagene. Alle seminarene Utdanningsforbundet holder om fagfornyelsen er gratis og åpne for alle. Gå inn her på våre nettsider for å melde deg på.

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet