Mener Statped må bestå

Ekspertutvalg foreslår å legge ned Statped. – Vi mener det vil kunne føre til en pulverisering av dagens kompetansemiljø, sier Gro Hartveit i sentralstyret i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet deler på ingen måte ekspertutvalgets forslag om nedleggelse av Statped.

– Vi mener Statped har en spesialpedagogisk spisskompetanse som kommuner og fylkeskommuner ikke har, og som det er behov for. For å sikre et forsvarlig tilbud til barn, unge og voksne med særlige behov, er det derfor avgjørende at Statped består som en statlig virksomhet, mener Gro Hartveit.

Frykter pulverisering

Utdanningsforbundet mener at det også i fremtiden vil være behov for en statlig spydspiss innen det spesialpedagogiske området.

– Vi mener at en overføring av kompetansen til fylkeskommunene vil kunne føre til en pulverisering av dagens kompetansemiljø og svekke det spesialpedagogiske tilbudet til barn, unge og voksne i barnehager og skoler. Vi frykter at det vil føre til en sentralisering rundt store kommuner eller regioner. Dette vil være spesielt problematisk for små kommuner og områder med små og spredte PPT-kontorer, mener Hartveit.

Bakgrunnen for forslaget er at regjeringen sommeren 2017 satte ned et ekspertutvalg som fikk i oppgave å vurdere overføring av ytterligere ansvar, nye oppgaver og myndighet til de nye fylkeskommunene. Dette var en del av regjeringens arbeid med regionreform. Høringsfristen er 9. mai.

Foreslår nedleggelse av fem institusjoner

Ekspertutvalget la frem sin utredning i begynnelsen av februar, og foreslo oppgaveoverføringer til fylkeskommunen innenfor kompetansepolitikk, det spesialpedagogiske området og innen integrering. Utvalget foreslår også nedleggelse av fem statlige institusjoner, deriblant Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Kompetanse Norge, Bufetat og Statped. Sentralstyret har ikke behandlet rapporten ennå, men må også diskutere grundig hva en eventuell nedleggelse av disse institusjonene vil innebære.

Det er spesielt samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) som blir skadelidende om forslaget blir gjennomført.