Lønnsoppgjøret i KS: Unio kommune har levert krav 2

To menn i dress og en dame sitter på rekke ved et bord.
Organisasjonene leverte i dag krav 2. Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune, Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder KS og Mette Nord, forhandlingsleder LO kommune ved åpningen av hovedtariffoppgjøret i kommunesektoren. Foto: Eli Kristine Korsmo

Lønnsforhandlingene i KS-området fortsatte i dag. Unio kommune leverte sitt andre krav.

Publisert 18.04.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Arbeidsgiverorganisasjonen KS og arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO, YS og Akademikerne møttes i dag, 18. april, for å overlevere krav 2 i hovedtariffoppgjøret for kommunesektoren.
Kravet inneholder blant annet noen forslag til endringer i kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser i hovedtariffavtalen.

Lokal lønnspolitikk

Vi krever at det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk for den enkelte sektor i kommunen/fylkeskommunen.

– Lønnspolitikken med tilhørende kriterier for lokale lønnstillegg må gjøres kjent for alle ansatte og utformes slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for den ansatte til å innrette seg i henhold til lønnspolitikken, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Kompetanse

Når det gjelder kompetanse krever Unio kommune blant annet at dersom arbeidsgiver ansetter noen som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene til stillingen, har arbeidsgiver ansvar for at det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak slik at den ansatte kvalifiseres for stillingen.

Unio krever også at dersom arbeidsgiver ikke får kvalifiserte søkere ved første gangs utlysning, skal stillingen lyses ut på nytt med høyere lønn.

Lønnskriterier

Unio kommune krever at formuleringen «oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål» fjernes fra lønnskriteriene for ledere og at «utdanning og kompetanse» legges til.

Det samme gjelder for både de sentrale og lokale lønns- og stillingsbestemmelsene, hvor Unio kommune krever at ordene «innsats- og resultatoppnåelse» fjernes.

Forskning viser at lønn basert på slike kriterier kan virke negativt for motivasjon og arbeidsmiljø.

Arbeidstid barnehage

17. april ble det kjent at Utdanningsforbundet avviser nemndas forslag til en ny arbeidstidsavtale for barnehagen (SFS 2201), og at avtalen tas inn i hovedoppgjøret.
Unio kommune har følgende krav:

  • En særavtale som sikrer barnehagelærers/pedagogisk leders tid til å arbeide selvstendig med planlegging, for- og etterarbeid.
  • En særavtale som gir økt tid til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogisk leder og barnehagelærer.

Lønnsoppgjøret 2018

KS er det største tariffområdet i Utdanningsforbundet og Unio. Per 1. februar 2018 har Utdanningsforbundet 93.500 medlemmer i KS-området. Forhandlingene startet 11. april. Partene kom til enighet natt til 1. mai. Uravstemningen ble avsluttet 5. juni.

Unio kommune krav nr. 1

KS tilbud nr. 1

Unio kommune krav nr. 2

Unio kommune krav nr. 3

Protokoll hovedtariffoppgjøret 2018

Vedlegg til protokoll hovedtariffoppgjøret 2018

Uravstemningen

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet