Lederjuss: Rett til begrunnelse ved oppsigelse

Har arbeidsgiver plikt til å gi skriftlig begrunnelse ved oppsigelse?

En arbeidsgiver har ikke plikt til uoppfordret å gi skriftlig begrunnelse ved oppsigelse. Derfor trenger ikke en arbeidsgiver å angi skriftlig årsak til oppsigelsen. Men det forutsettes at arbeidstakeren kjenner hva som er begrunnelsen for oppsigelsen ettersom dette skal komme fram og være diskutert i drøftingsmøtet etter arbeidsmiljøloven § 15-1 før oppsigelsen ble gitt. Dersom begrunnelse ikke er gitt i oppsigelsen, plikter arbeidsgiver, dersom den oppsagte krever det, å oppgi de omstendigheter som anføres som grunnlag for oppsigelsen. Den oppsagte har rett til å få disse opplysningene skriftlig.

Viktig bevis

Dersom en oppsagt ber om en skriftlig begrunnelse er det viktig at arbeidsgiver er nøye med å gi en mest mulig presis begrunnelse. Årsaken er at en slik begrunnelse kan være et viktig bevis i en eventuell etterfølgende arbeidsrettssak. Arbeidsmiljøloven angir ikke noe om hva som er konsekvensen av at en arbeidsgiver nekter å gi en etterfølgende begrunnelse som den oppsagte ber om, men dersom slik begrunnelse ikke gis, vil det kunne oppfattes som en sterk indikasjon på at arbeidsgiveren ikke har hatt tilstrekkelig gode saklige grunner for oppsigelsen. En manglende begrunnelse fra arbeidsgivers side vil få betydning ved vurderingen av troverdigheten når det gjelder de grunnene som arbeidsgiveren seinere måtte påberope seg som grunnlag for oppsigelsen under en rettssak. Dette framgår også av forarbeidene til arbeidsmiljøloven fra 1977 og må antas også å gjelde etter nåværende arbeidsmiljølov.

Når må begrunnelsen være klar?

Det er som følge av dette viktig at arbeidsgiver gir den oppsagte en begrunnelse dersom arbeidstakeren ber om det og begrunnelse ikke er gitt i selve oppsigelsen. Det vil være en fordel for den oppsagte at begrunnelsen foreligger før forhandlingsmøtet etter arbeidsmiljøloven § 17-3, og i alle fall før det tas ut stevning.